Міжнародне право
Войціховський А.В.

Міжнародне право

Навчальний посібник. - Харків, 2020. - 544 c.

У підручнику розглядаються питання сучасного міжнародного права, зміст його основних принципів, галузі, інститути й основні по­няття сучасного міжнародного права. Поданий матеріал ґрунтується на чинних міжнародно-правових актах і рішеннях міжнародних судо­вих органів.

Для студентів, курсантів (слухачів) і магістрів закладів вищої освіти, аспірантів (ад'юнктів), викладачів, науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями міжнародного права.

ПЕРЕДМОВА10 
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА12 
1. Поняття та зміст міжнародного права12 
2. Система міжнародного права 16 
3. Імплементація норм міжнародного права 18 
4. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права 20 
5. Співвідношення міжнародного та національного права 22 
6. Співвідношення міжнародного (публічного) та міжнародного приватного права 24 
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА26 
1. Юридична природа основних принципів міжнародного права26 
2. Принцип суверенної рівності держав 29 
3. Принцип невтручання у внутрішні справи 32 
4. Принцип рівноправ`я та самовизначення народів 34 
5. Принцип незастосування сили або погрози силою 37 
6. Принцип мирного вирішення міжнародних спорів39 
7. Принцип непорушності кордонів 43 
8. Принцип територіальної цілісності 45 
9. Принцип поваги до прав людини й основних свобод46 
10. Принцип співробітництва 49 
11. Принцип добросовісного виконання зобов`язань за міжнародним правом50 
РОЗДІЛ 3. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА53 
1. Поняття джерел міжнародного права 53 
2. Міжнародний договір як основне джерело міжнародного права 56 
3. Міжнародний звичай 58 
4. Загальні принципи права 60 
5. Допоміжні джерела міжнародного права62 
РОЗДІЛ 4. СУБ’ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА65 
1. Поняття суб`єкта міжнародного права 65 
2. Держава - основний суб`єкт міжнародного права 68 
3. Міжнародна правосуб`єктність народів і націй, що борються за незалежність71 
4. Міжнародна правосуб`єктність міжнародних організацій73 
5. Міжнародна правосуб`єктність державоподібних утворень 75 
6. Міжнародна правосуб`єктність фізичних осіб 76 
7. Міжнародна правосуб`єктність транснаціональних корпорацій78 
РОЗДІЛ 5. ВИЗНАННЯ ІПРАВОНАСТУПНИЦТВО В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ81 
1. Визнання в міжнародному праві 81 
2. Правонаступництво держав. Правонаступництво України за міжнародними договорами СРСР85 
3. Україна як повноправний суб`єкт міжнародного права 91 
4. Україна в міжнародних організаціях 93 
РОЗДІЛ 6. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ104 
1. Поняття права міжнародних договорів, його джерела 104 
2. Поняття міжнародного договору 107 
3. Класифікація міжнародних договорів 109 
4. Структура міжнародного договору 110 
5. Стадії укладення міжнародних договорів 112 
6. Тлумачення міжнародних договорів 116 
7. Припинення й зупинення дії міжнародних договорів120 
РОЗДІЛ 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ125 
1. Поняття й підстави міжнародно-правової відповідальності 125 
2. Види й форми міжнародно-правової відповідальності131 
3. Відповідальність держав у міжнародному праві135 
4. Відповідальність міжнародних міжурядових організацій у міжнародному праві 137 
5. Відповідальність фізичних осіб у міжнародному праві139 
РОЗДІЛ 8. ТЕРИТОРІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ143 
1. Поняття та види територій у міжнародному праві 143 
2. Поняття державної території та її складові частини147 
3. Державні кордони: поняття, види, порядок установлення 148 
4. Міжнародно-правовий режим рік та озер152 
5. Міжнародно-правовий режим Арктики 155 
6. Міжнародно-правовий режим Антарктики 158 
РОЗДІЛ 9. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАСЕЛЕННЯ164 
1. Поняття населення в міжнародному праві 164 
2. Міжнародно-правові питання громадянства166 
2.1. Набуття громадянства 168 
2.2. Припинення громадянства 170 
3. Правовий статус іноземців 171 
4. Правовий статус осіб без громадянства 175 
5. Особливості правового статусу осіб, що володіють множинним громадянством 177 
6. Міжнародно-правовий статус біженців і внутрішніх переселенців179 
7. Право притулку184 
РОЗДІЛ 10. ПРАВО ЗОВНІШНІХ ЗНОСИН188 
1. Поняття права зовнішніх зносин, його джерела 188 
2. Система органів зовнішніх зносин 190 
3. Дипломатичні представництва: поняття, функції 193 
4. Початок і закінчення дипломатичної місії. Дипломатичні імунітети та привілеї 199 
5. Консульські установи: поняття, види, функції203 
6. Консульські привілеї й імунітети 209 
7. Представництва держав при міжнародних організаціях212 
8. Спеціальні місії 216 
РОЗДІЛ 11. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ221 
1. Поняття права міжнародних організацій, його джерела 221 
2. Поняття, ознаки та класифікація міжнародних міжурядових організацій223 
3. Міжнародна правосуб`єктність і структура міжнародних міжурядових організацій226 
4. Організація Об`єднаних Націй: цілі, система органів, повноваження 228 
5. Регіональні міжнародні міжурядові організації 238 
6. Міжнародні конференції 257 
РОЗДІЛ 12. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ263 
1. Становлення та розвиток міжнародного права прав людини. Поняття міжнародного права прав людини 263 
2. Джерела міжнародного права прав людини 265 
2.1. Основні універсальні міжнародно-правові акти у галузі захисту прав і свобод людини та діяльність органів, які здійснюють контроль за їх дотриманням 265 
2.2. Основні регіональні міжнародно-правові акти у галузі захисту прав і свобод людини та діяльність органів, які здійснюють контроль за їх дотриманням 279 
3. Виконання Україною міжнародних зобов`язань у галузі захисту прав людини 298 
РОЗДІЛ 13. МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО303 
1. Поняття міжнародного морського права, його джерела 303 
2. Поняття та правовий режим внутрішніх морських вод 306 
3. Поняття та правовий режим територіального моря 310 
4. Прилегла зона: поняття, правовий режим 313 
5. Поняття та правовий режим відкритого моря 315 
6. Виключна економічна зона 317 
7. Континентальний шельф319 
8. Міжнародний район морського дна 324 
9. Міжнародні протоки та міжнародні канали 326 
РОЗДІЛ 14. МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО330 
1. Поняття і принципи міжнародного гуманітарного права 330 
2. Джерела міжнародного гуманітарного права 333 
3. Початок війни та його міжнародно-правові наслідки 335 
4. Закінчення війни та її міжнародно-правові наслідки 337 
5. Правовий статус учасників збройних конфліктів 339 
6. Режим військового полону 343 
7. Заборона та обмеження засобів і методів ведення війни 345 
8. Нейтралітет під час війни348 
9. Режим воєнної окупації351 
10. Захист цивільних об`єктів і культурних цінностей під час збройних конфліктів 352 
РОЗДІЛ 15. МІЖНАРОДНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО356 
1. Поняття міжнародного кримінального права 356 
2. Джерела і принципи міжнародного кримінального права 359 
3. Міжнародний кримінальний суд 361 
4. Україна та Міжнародний кримінальний суд 373 
РОЗДІЛ 16. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ376 
1. Міжнародне співробітництво як пріоритетний напрям у протидії злочинності 376 
2. Принципи міжнародного співробітництва у протидії злочинності 380 
3. Правова допомога у кримінальних справах 381 
4. Міжнародно-правове регулювання інституту видачі осіб (екстрадиції) 385 
5. Міжнародне співробітництво у протидії злочинності у межах міжнародних міжурядових організацій 392 
6. Міжнародне співробітництво у протидії злочинності у межах міжнародних неурядових організацій 410 
РОЗДІЛ 17. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА417 
1. Поняття міжнародного права навколишнього середовища 417 
2. Формування міжнародного права навколишнього середовища 419 
3. Джерела міжнародного права навколишнього середовища 425 
4. Принципи міжнародного права навколишнього середовища 430 
5. Діяльність ООН та її спеціалізованих установ у галузі охорони навколишнього середовища 433 
6. Діяльність міжнародних неурядових організацій у галузі охорони навколишнього середовища 451 
РОЗДІЛ 18. МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО459 
1. Поняття міжнародного космічного права, його характерні риси 459 
2. Прогресивний розвиток міжнародного космічного права 464 
3. Суб’єкти міжнародного космічного права470 
4. Джерела міжнародного космічного права 473 
5. Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл 475 
6. Міжнародно-правовий статус космічних об`єктів і космонавтів 477 
7. Відповідальність у міжнародному космічному праві 481 
РОЗДІЛ 19. МІЖНАРОДНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО485 
1. Становлення та розвиток міжнародного інформаційного права 485 
2. Міжнародне інформаційне право як галузь міжнародного права496 
3. Джерела міжнародного інформаційного права 502 
4. Принципи міжнародного інформаційного права 506 
5. Міжнародно-правові засади забезпечення міжнародної інформаційної безпеки 510