Міжнародне право

9. Міжнародні протоки та міжнародні канали

Протоки відіграють важливу роль у міжнародному мореплаванні, створенні єдиної системи морських шляхів. Протокою називають природний морський прохід, що з´єднує райони того самого моря або моря й океани між собою.

Протока може бути розташована на території однієї (Босфор, Дарданелли) або двох держав (Гібралтар, Ла-Манш). Якщо протока перебуває на міжнародних морських або повітряних шляхах, для неї може бути встановлений міжнародно- правовий режим користування. Такий режим можуть визначати міжнародні договірно-правові або звичаєво-правові норми.

Визначальним моментом для віднесення тієї або іншої протоки до категорії проток, використовуваних для міжнародного судноплавства, є такі:

- розташування протоки на світових морських шляхах;

- її інтенсивне використання протягом досить тривалого періоду для цілей мореплавання багатьма державами;

- така протока повинна з´єднувати морські простори, що користуються статусом відкритого моря, і бути або єдиним, або найбільш коротким шляхом між такими просторами.

У міжнародному праві міжнародні протоки, на відміну від інших морських проток, утворюють окрему категорію.

Причому з різноманітних ознак міжнародних проток на перше місце висувався критерій важливості для міжнародного судноплавства. Інтерес до використання таких проток повинний бути загальним.

Конвенція ООН з морського права 1982 р. встановила такі види проток, що використовуються для міжнародного судноплавства:

- протоки між одною частиною відкритого моря або економічної зони, у яких будь-які судна користуються правом безперешкодного транзитного проходу з метою безперервного і швидкого проходу через протоку (Баб-ель-Мандебська, Гібралтарська, Дрейка, Ла-Манш, Магелланова, Па-де-Кале);

- протоки між островом і континентальною частиною прибережної держави, у яких застосовується право мирного проходу як для транзиту, так і для заходу в територіальні і внутрішні води;

- протоки між одним районом відкритого моря і територіальним морем держави, у яких також застосовується право мирного проходу;

- протоки, правовий режим яких регулюється спеціальними міжнародними угодами (для Чорноморських проток - Конвенція про режим проток 1936 р., для Балтійських проток - Копенгагенський трактат 1857 р. тощо).

За загальним правилом, у міжнародних протоках визнається принцип свободи судноплавства і повітряних польотів. Після ухвалення Конвенції про територіальне море та прилеглу зону 1958 р. це правило отримало договірне закріплення. У статті 38 Конвенції ООН з морського права 1982 р. зазначено, що всі судна та літальні апарати користуються правом транзитного проходу, який становить собою здійснення свободи судноплавства і польоту з метою безперервного та швидкого транзиту через протоку між однією частиною відкритого моря або виключної економічної зони та іншою частиною відкритого моря або виключної економічної зони. Під час здійснення проходу через протоку судна та літальні апарати мають утримуватися від будь-якої діяльності, окрім тієї, яка притаманна звичайному порядку безперервного та швидкого транзиту.

Прибережні держави мають право встановлювати правила судноплавства у протоці, навантаження та розвантаження, ухвалювати норми про охорону вод від забруднення, заборону рибальства тощо. На прибережній державі лежить обов´язок вживати заходів для забезпечення безпеки судноплавства у протоці.

Каналами називають штучні водні шляхи, що з´єднують частини Світового океану. Канал зазвичай розташований на території однієї держави та перебуває під її суверенітетом. Тому базовим у встановленні режиму користування морськими каналами є національне законодавство.

Ураховуючи те, що будівництво міжнародних морських каналів, у першу чергу, служить полегшенню міжнародного судноплавства, для них, крім національного, може бути встановлений і міжнародно-правовий режим користування: по Суецькому каналу (Конвенція щодо забезпечення вільного плавання Суецьким каналом 1888 р.); по Панамському каналу (Угоди про Панамський канал 1977 р.); по Кільському каналу (визнаний міжнародним за Версальським мирним договором 1919 р.); по Сайменському каналу (Договір між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндською Республікою про передачу в оренду Фінляндській Республіці радянської частини Сайменського каналу й острова Малий Висоцький 1962 р.).

За загальним правилом, у каналах визнається свобода торгового судноплавства, повага суверенних прав держави-власника каналу, а зона каналу підлягає демілітаризації та нейтралізації.

Держави-власниці каналів установлюють правила судноплавства каналом, запроваджують необхідні збори, а також мають право встановлювати правила перевезення небезпечних вантажів (Суецький канал), судноплавства іноземних військових суден (Кільський, Корінфський, Сайменський канали), загальні обмеження з метою забезпечення експлуатації каналу (Кільський канал) або в інтересах власної безпеки (Сайменський канал). За домовленістю між зацікавленими державами можуть бути визначені взаємні обов´язки з підтримання каналу в робочому стані (Сайменський канал).

У воєнний час воюючим державам у каналі забороняється висаджувати і приймати на борт війська, вантажити і розвантажувати військові вантажі тощо; щодо території каналу забороняється блокада.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення терміна «міжнародне морське право».
 2. Визначте роль Конвенції ООН з морського права 1982 р. у розвитку міжнародного морського права.
 3. Сформулюйте поняття «внутрішні морські води».
 4. Розкрийте правовий режим внутрішніх морських вод.
 5. Дайте визначення терміна «територіальне море».
 6. Розкрийте правовий режим територіального моря.
 7. Розкрийте функції і внутрішню структуру Міжнародної морської організації.Дайте визначення поняття «прилегла зона».
 8. Проаналізуйте правовий режим прилеглої зони.
 9. Сформулюйте поняття «відкрите море».
 10. Розкрийте правовий режим відкритого моря.
 11. Дайте визначення терміна «виключна економічна зона».
 12. Розкрийте правовий режим виключної економічної зони.
 13. Розкрийте функції і внутрішню структуру Комісії з питань кордонів континентального шельфу.
 14. Розкрийте функції та внутрішню структуру Міжнародного органу з морського дна.
 15. Розкрийте функції та внутрішню структуру Міжнародного трибуналу з морського права.Дайте визначення термінів «протоки» і «канали».
 16. Розкрийте правовий режим міжнародних протоків і міжнародних каналів.