Міжнародне право

3. Класифікація міжнародних договорів

У науці міжнародного права немає загальновизнаної класифікації міжнародних договорів, проте найчастіше ці договори класифікуються за поданими нижче критеріями.

1. За кількістю сторін договору:

- двосторонні договори (у яких беруть участь два суб´єкти);

- багатосторонні договори (у яких беруть участь три суб´єкти і більше).

2. За сферою та чинністю дії договору:

- універсальні договори, у яких беруть участь практично всі держави-члени світового співтовариства (наприклад, Статут ООН);

- регіональні договори, у яких беруть участь держави певного географічного регіону, на який поширюється дія цього договору (наприклад, учасниками Європейської конвенції про громадянство 1997 р. є європейські держави-члени Ради Європи);

- субрегіональні договори, у яких беруть участь держави всередині певного географічного регіону (наприклад, договори про створення Єврорепонів).

3. За ступенем відкритості договору:

- відкриті договори (у них бере участь і до них має право приєднатися будь-яка зацікавлена держава);

- закриті договори (у них коло учасників заздалегідь визначено).

4. Залежно від суб’єкта, що укладає договір:

- міждержавні договори (укладаються від імені держави);

- міжурядові договори (укладаються від імені уряду);

- міжвідомчі договори (укладаються від імені органів виконавчої влади держави - його міністерств і відомств).

5. Залежно від форми договору:

- договір у письмовій формі (сьогодні у такій формі укладається більшість міжнародних договорів);

- договір в усній формі (так звана «джентльменська угода») - міжнародне право допускає такі договори з відповідними юридичними обов´язками сторін, але забезпечення виконання «джентльменських угоду разі їх оспорювання сторонами є складнішим, ніж письмових договорів. тому договори в усній формі укладаються значно рідше, ніж письмові, і здебільшого у випадках, коли між сторонами є повна довіра в ділових взаємовідносинах.

6. Залежно від об’єкта міжнародно-правового регулювання:

- політичні договори (регулюють відносини з підтримки міжнародного миру та безпеки, надання взаємної допомоги, територіальних питань, скорочення озброєнь тощо);

- економічні договори (регулюють відносини в торговельно-економічній сфері: економічне співробітництво, поставка товарів і надання послуг, кредити й позики тощо);

- договори зі спеціальних питань (угоди з питань науки і техніки, транспорту та зв´язку, культури й освіти, інформації і спорту, правової допомоги та соціального забезпечення тощо).

7. За строком дії договору:

- строкові (на певний строк);

- безстрокові (без зазначення строку дії або з визначенням безстрокового характеру договору).