Право. Юридичні дисципліни

Аграрне право України
Крупка Ю. М.
Адміністративна діяльність Національної поліції
за ред. В. А. Глуховеря
Адміністративне право України
Колпаков В.К.
Адміністративне право. Загальна частина
Алфьоров С. М., Ващенко С. В., Долгополова М. М., Купін А. П.
Банківське право
Заверуха І.Б.
Високотехнологічне інформаційне право України
Синєокий О.В.
Військова служба за контрактом (соціальний вимір)
Калагін Ю.А.
Господарське право України. Частина 1
Андрєєва О. Б., Жорнокуй Ю. М., Гетманець О. П. та ін.
Господарське право України. Частина 2
Гетманець О.П. (ред).
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Сардачук П. Д., Кулик О. П.
Діяльність прокурора з протидії правопорушенням у сфері оплати праці
Ніндипова В.І., Соколова Я.А., Чайковська Н.П. за заг. ред. Ю.М. Дьоміна
Діяльність прокурора у кримінальному судочинстві з відшкодування завданої злочином шкоди
Ганова Г.О.
Житлове право України
Галянтич М.К.
Захист прокурором прав громадян та інтересів держави у сфері охорони довкілля
Блажівський Є.М., Козьяков І.М., Головкін О.В. та ін.
Інтелектуальна власність і компютерне авторське право
Антонов В.М.
Інтерпол. Міжнародна організація кримінальної поліції
Старжинський B. C., Старжинський С.В., Хотенець П. В.
Історія вчень про державу і право
Мірошниченко М.І., Мірошниченко В.І.
Історія політичних і правових вчень
Орач Є.М.
Конкурентне право України
Валітов С.С.
Кооперативне право
Семчик В.І.
Криміналістика
Варфоломеева Т. В., Гончаренко В. Г., В. І. Бояров, Гончаренко С.В., Попелюшко В.О.
Кримінологія
За заг. ред. Л. С. Сміяна, Ю. В. Нікітіна
Кримінологія та профілактика злочинів
Шалгунова С.А.
Міжнародне право
Войціховський А.В.
Міжнародне публічне право. Том 1
за заг. ред. В. Ф. Антипенка
Міжнародне публічне право. Том 2
за заг. ред. В. Ф. Антипенка
Муніципальне право України
Погорілко В. Ф.І, за ред. Баймуратова М. О.
Науково-практичний коментар до законодавства України про працю
Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є.
Основи дипломатичної та консульської служби
Гуменюк Б. І.
Особисті немайнові права юридичних осіб
Федюк Л. В.
Податкове право
Бех Г. В., Дмитрик О. О., Кобильнік Д. А., Криницький І. Є., Кучерявенко М. П. (ред.).
Податкове право України
Кучерявенко М.П.
Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки
Віхров О.П.
Правові засоби протидії корупції
Кальман О.Г., Ярмиш Н.М., Куц В.М. та ін.
Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка
Петришин О.В., Шевчук С.В., Дашковська О.В. та ін.
Професійно-психологічна підготовка працівників слідчих підрозділів
Жданова І.В. (ред).
Теоретичні засади державного управління
Бакуменко В. Д., Усаченко Л. М., Червякова О. В.
Торгівля людьми в Україні. Проблеми розслідування
Весельський В.К., Пясковський В.В.
Хозяйственный кодекс Украины: Научно-практический комментарий
Харитонова Е.И., Е. О. Харитонов, В. Н. Коссак и др.; под ред. Е. И. Харитоновой
Цивільне право України. Том 1
Яновицька Г.Б., Кучер В.О.
Цивільний процес України: Проблеми і перспективи
Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І.
Юридична деонтологія
Сливка С.С.