Податкове право України
Кучерявенко М.П.

Податкове право України

Навчальний посібник. - Харків: Право, 2013. - 536 c.

У підручнику на основі системного аналізу розкрито зміст основних понять та категорій, які застосовуються при регулюванні оподаткування. На підставі чинного законодавства висвітлено найактуальніші питання діяльності держави та органів місцевого самоврядування в галузі правового регулювання оподаткування в Україні. Окрему увагу приділено кожному з інститутів Загальної та Особливої частин податкового права.

Для викладачів і студентів юридичних і економічних вищих навчальних закладів, працівників фінансових органів, практичних працівників підприємств та організацій.

Вступ. Становлення та розвиток податкового законодавства України з часу проголошення незалежності
1. Зміна основ системи оподаткування України
2. Податкові органи України48 
3. Система оподаткування України у період 2001-2011 рр.53 
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА67 
Тема 1. Податкове право в системі фінансового права67 
1. Зміст і особливості інституту податкового права67 
2. Предмет і метод податкового права75 
3. Система і джерела податкового права77 
4. Зв’язок податкового права з іншими галузями права80 
5. Податкове законодавство України. Податкові роз’яснення82 
Тема 2. Податкові правовідносини та податково-правові норми92 
1. Поняття та особливості податкових правовідносин92 
2. Види податкових правовідносин97 
3. Юридичний та фактичний зміст податкових правовідносин. Структура податкового правовідношення100 
4. Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин106 
5. Поняття та види податково-правових норм107 
6. Структура податково-правових норм114 
Тема 3. Податкова система України119 
1. Зміст податкової системи. Поняття і рівні податкового тиску119 
2. Поняття та ознаки податку125 
3. Принципи оподаткування135 
4. Функції податків143 
5. Підстави класифікації податків та зборів145 
6. Правовий механізм податку та його елементи148 
7. Спеціальні податкові режими152 
Тема 4. Платники податків та зборів160 
1. Поняття платників податків та зборів160 
2. Обов’язки і права платника податків162 
3. Фізичні особи як платники податків167 
4. Юридичні особи як платники податків171 
5. Облік платників податків176 
Тема 5. Податкове представництво. Особи, що сприяють сплаті податків та зборів186 
1. Поняття представництва в оподаткуванні. Види податкових представників186 
2. Податкові агенти192 
3. Суб’єкти, що сприяють сплаті податків та зборів. Пов’язані особи 197 
Тема 6. Об’єкт оподаткування201 
1. Поняття об’єкта оподаткування201 
2. Види об’єктів оподаткування202 
3. Методи визначення об’єкта оподаткування208 
Тема 7. База оподаткування210 
1. Поняття бази оподаткування210 
2. Обчислення бази оподаткування212 
3. Податковий період214 
Тема 8. Ставка податку217 
1. Поняття ставки оподаткування217 
2. Види ставок оподаткування219 
Тема 9. Податкові пільги222 
1. Поняття податкової пільги222 
2. Види та форми податкових пільг224 
3. Територіальні податкові пільги227 
Тема 10. Податковий облік доходів і витрат платника податків229 
1. Методи обліку доходів і витрат платника податків229 
2. Касовий метод230 
3. Метод нарахувань231 
4. Метод «попередньої події» 232 
Тема 11. Обчислення податків та зборів233 
1. Порядок обчислення сум податків та зборів233 
2. Визначення сум податку236 
Тема 12. Сплата податків та зборів239 
1. Форми сплати податків та зборів239 
2. Способи сплати податків та зборів242 
3. Строки сплати податків та зборів246 
4. Зміна строку сплати податків248 
5. Джерело сплати податків та зборів251 
6. Повернення переплачених сум податків та зборів252 
Тема 13. Податкова звітність254 
1. Поняття податкової звітності254 
2. Форми податкової звітності257 
3. Податкова декларація259 
Тема 14. Податковий обов’язок262 
1. Поняття податкового обов’язку262 
2. Виникнення, зміна і припинення податкового обов’язку265 
3. Виконання податкового обов’язку268 
4. Податковий борг271 
5. Строки давності275 
6. Оскарження рішень контрольних органів277 
Тема 15. Забезпечення виконання податкового обов’язку 282 
1. Гарантії забезпечення податкового обов`язку282 
2. Податкова застава284 
3. Податкова порука289 
4. Пеня291 
5. Адміністративний арешт майна294 
Тема 16. Органи державної податкової служби297 
1. Контролюючі органи та органи стягнення297 
2. Система податкових органів України302 
3. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкових органів312 
Тема 17. Податковий контроль316 
1. Поняття, види та методи податкового контролю316 
2. Податкова перевірка: зміст та види324 
Тема 18. Відповідальність за порушення податкового законодавства335 
1. Підстава відповідальності за порушення податкового законодавства335 
2. Класифікація податкових правопорушень341 
3. Фінансові санкції345 
Тема 19. Усунення подвійного оподаткування349 
1. Поняття подвійного оподаткування349 
2. Види подвійного оподаткування350 
3. Методи усунення подвійного оподаткування351 
4. Міжнародний договір як механізм усунення подвійного оподаткування352 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА356 
Тема 20. Податок на прибуток підприємств356 
1. Місце податку на прибуток у податковій системі України356 
2. Основні елементи правового механізму податку на прибуток357 
3. Додаткові елементи правового механізму податку на прибуток 362 
Тема 21. Податок на доходи фізичних осіб366 
1. Місце податку на доходи фізичних осіб у податковій системі України366 
2. Основні елементи правового механізму податку на доходи фізичних осіб368 
3. Додаткові елементи правового механізму податку на доходи фізичних осіб375 
Тема 22. Податок на додану вартість379 
1. Місце податку на додану вартість у податковій системі України 379 
2. Основні елементи правового механізму податку на додану вартість384 
3. Додаткові та факультативні елементи правового механізму податку на додану вартість390 
Тема 23. Акцизний податок399 
1. Місце акцизного податку в податковій системі України399 
2. Основні елементи правового механізму акцизного податку404 
3. Додаткові та факультативні елементи правового механізму акцизного податку411 
Тема 24. Екологічний податок421 
1. Місце екологічного податку в податковій системі України421 
2. Основні елементи правового механізму екологічного податку422 
3. Додаткові елементи правового механізму екологічного податку 429 
Тема 25. Плата за землю434 
1. Місце плати за землю у податковій системі України434 
2. Основні елементи правового механізму плати за землю436 
3. Додаткові елементи правового механізму плати за землю440 
Тема 26. Загальнодержавні збори449 
1. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу449 
2. Плата за користування надрами453 
3. Збір за користування радіочастотним ресурсом457 
4.Збір за спеціальне використання води462 
5. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів471 
Тема 27. Рентні плати482 
1. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктоводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України482 
2. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні484 
Тема 28. Спеціальні податкові режими487 
1. Єдиний податок487 
2. Фіксований сільськогосподарський податок492 
3. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію, крім електроенергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками495 
4. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності497 
Тема 29. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції499 
1. Порядок оподаткування інвестора під час виконання угоди про розподіл продукції499 
2. Особливості сплати окремих податків і плат500 
Тема 30. Місцеві податки і збори506 
1. Правові засади місцевої податкової системи506 
2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки509 
3. Збір за місця для паркування транспортних засобів515 
4. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності519 
5. Туристичний збір524