Податкове право України

1. Місце податку на прибуток у податковій системі України

Податок на прибуток є класичним варіантом прямого податку. З 1 січня 1995 р. основним видом прямого податку, що справляється з юридичних осіб в Україні, став податок на прибуток, що був введений Законом України від 28 грудня 1994 р. «Про оподаткування прибутку підприємств». Попередні три роки характеризувалися коливаннями законодавця від оподаткування доходів до оподаткування прибутку.

Закон України «Про оподаткування доходів підприємств і організацій» був прийнятий 21 лютого 1992 р. і протягом усього 1992 р. діяв на території України. В умовах пошуку оптимальних податкових важелів з початку 1993 р. як основний прямий податок було введено податок на прибуток (Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. «Про податок на прибуток підприємств і організацій»). Однак, незважаючи на більш прогресивний характер, він був скасований Законом України «Про Державний бюджет України на 1993 рік» (статті 7 та 8), і, починаючи із другого кварталу 1993 р., було відновлено у дії Закон України «Про оподаткування доходів підприємств і організацій». Одним з важелів цієї політики було вибрано повернення до більше напруженого податкового преса, хоча такий крок і видається більш ніж дискусійним. І знову ж бюджетним законом було продовжено чинність Закону України «Про оподаткування доходів підприємств і організацій» в 1994 р. (Закон України «Про Державний бюджет України на 1994 рік»), хоча й із низкою змін не на користь платника (збільшення ставки, скорочення пільг). 22 травня 1997 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін у Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”». З прийняттям Податкового кодексу України порядок справляння податку на прибуток підприємств встановлюється його розділом III «Податок на прибуток підприємств», який набрав чинності з 1 квітня 2011 р.