Податкове право України

4.Збір за спеціальне використання води

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» користування радіочастотним ресурсом в Україні здійснюється на платній основі. Відповідно до підп. 14.1.66 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України збір за користування радіочастотним ресурсом України - це загальнодержавний збір, який справляється як плата за користування радіочастотним ресурсом України. До прийняття Податкового кодексу України збір за використання радіочастотного ресурсу України був передбачений п. 23 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про систему оподаткування» як загальнодержавний збір. Спеціального податкового закону, що визначав би порядок справляння цього збору, не існувало, а збір справлявся на підставі ст. 57 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» . З 1 січня 2011 р. збір за користування радіочастотним ресурсом України сплачується на підставі розділу XV Податкового кодексу України, при цьому правовий механізм збору не зазнав значних змін.

Платниками збору є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі:

- ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;

- ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою;

- дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, одержаного на підставі договору з власником ліцензії на мовлення;

- дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою.

Отже, як платників збору Податковий кодекс визначає загальних користувачів радіочастотного ресурсу України та містить відсилання до законодавства про радіочастотний ресурс. Відповідно до ст. І Закону України «Про радіочастотний ресурс України» користувачами радіочастотного ресурсу є юридичні або фізичні особи, діяльність яких безпосередньо пов’язана з користуванням радіочастотним ресурсом відповідно до законодавства. Радіочастотний ресурс - це частина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях.

Згідно зі ст. 5 зазначеного Закону користувачі радіочастотного ресурсу України залежно від напрямів його використання поділяються на спеціальні і загальні. Платниками збору є тільки загальні користувачі радіочастотного ресурсу, які користуються радіочастотним ресурсом у межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування. До загальних користувачів радіочастотного ресурсу України належать користувачі, які не внесені до переліку спеціальних. Загальні користувачі радіочастотного ресурсу України поділяються на такі групи:

1) суб’єкти господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг, за винятком розповсюдження телерадіопрограм;

1) суб’єкти господарювання, які здійснюють розповсюдження телерадіопрограм із застосуванням власних або орендованих радіоелектронних засобів;

2) технологічні користувачі і радіоаматори - юридичні чи фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.

Користування радіочастотним ресурсом становить діяльність, пов’язану із застосуванням радіоелектронних засобів та/або випромінювальних пристроїв, що випромінюють електромагнітну енергію в навколишній простір у межах радіочастотного ресурсу. Радіоелектронний засіб - це технічний засіб, призначений для передавання та/ або приймання радіосигналів радіослужбами. Випромінювальний пристрій - це технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв’язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом.

Відповідно до п. 318.2 ст. 318 Податкового кодексу України не < платниками збору дві категорії осіб: спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіо аматори. До спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України належать підрозділи і організації Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з надзвичайних ситуацій України та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони, Державного департаменту з питань виконання покарань, Державної податкової адміністрації України (у частіші застосування радіоелектронних засобів податковою міліцією), якщо їх діяльність пов’язана з використанням радіоелектронних засобів виключно для виконання функціональних обов’язків і за умови їх фінансування виключно за рахунок Державного бюджету України, а також центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту в часі пні застосування радіоелектронних засобів об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України та забезпечення польотів і в частині застосування радіоелектронних засобів Державною спеціальною службою транспорту.

Об’єктом оподаткування збором відповідно до ст. 319 Податкового кодексу України є ширина смуги радіочастот, що визначається як частина смуги радіочастот загального користування у відповідному регіоні та зазначена в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу га випромінювального пристрою для технологічних користувачів та користувачів, які користуються радіочастотним ресурсом для розповсюдження телерадіопрограм. Смуга радіочастот - це частина радіочастотного спектра, визначена певним інтервалом радіочастот. її ширина визначається у МГц.

Визначаючи об’єкт оподаткування збором за користування радіо частотним ресурсом України у такий спосіб, законодавець фактично ототожнює його з базою оподаткування. Відповідно до ст. 23 Податкового кодексу України базою оподаткування визнаються конкретні вартісні, фізичні або інші характеристики певного об’єкта оподаткування. База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для визначення розміру податкового зобов’язання. Цілком логічно, що ширина смуги радіочастот є базою оподаткування збором.

Ширина смуги радіочастот кожного конкретного платника збору зазначається в ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою. Ліцензії та дозволи обов’язково містять відомості щодо: а) визначення смуг, номіналів радіочастот; б) визначення регіону, у якому дозволяється користування радіочастотним ресурсом України; в) визначення радіотехнології; г) строків початку використання та повного освоєння визначеного радіочастотного ресурсу.

Ставки збору. Згідно з нормами ст. 320 Податкового кодексу України, ставки збору за користування радіочастотним ресурсом визначаються відповідно до виду радіозв’язку та діапазону радіочастот. Вид радіозв’язку, діапазон радіочастот та ширина смуги радіочастот визначаються в спеціальних ліцензіях на користування радіочастотним ресурсом України або в дозволі на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою. Для кожного виду радіозв’язку встановлена своя ставка збору, виражена в гривнях за 1 МГц ширини смуги радіочастот.

Оскільки Податковим кодексом України встановлено абсолютні (специфічні) ставки збору за користування радіочастотним ресурсом України, вони підлягають індексації у встановленому порядку. Відповідно до п. 4 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України, Кабінет Міністрів України зобов’язаний щорічно до 1 червня вносити до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо ставок збору за користування радіочастотним ресурсом України, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції.

Порядок обчислення та сплати збору. З метою обліковування платників збору та здійснення контролю за надходженнями коштів за використання радіочастотного ресурсу спеціально уповноважені органи, які видають ліцензії на здійснення діяльності, пов’язаної із використанням радіочастотного ресурсу держави, або дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, зобов’язані надавати Перелік користувачів радіочастотного ресурсу - платників збору до центрального органу державної податкової служби України із зазначенням виду зв’язку смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом. Відповідно до п. 321.2 ст. 321 Податкового кодексу України, зазначені відомості надаються двічі на рік: до 1 березня - станом на 1 січня та до 1 вересня - станом на 1 липня поточного року.

Для збору за користування радіочастотним ресурсом визначено базовий податковий період, який дорівнює календарному місяцю. Відповідно до ст. 33 Податкового кодексу України базовий податковий (звітний) період - це період, за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів. Сума збору за користування радіочастотним ресурсом України обчислюється платниками збору самостійно. Відповідно до п. 29.1 ст. 29 Податкового кодексу сума податку обчислюється шляхом множення бази оподаткування на ставку податку із/без застосуванням відповідних коефіцієнтів. Сума збору за користування радіочастотним ресурсом обчислюється з урахуванням встановлених ставок збору, виду радіозв’язку, виділеної ширини смуги радіочастот по кожному регіону окремо.

За результатами обчислення збору платники складають розрахунки збору за користування радіочастотним ресурсом та подають до податкового органу за місцем реєстрації такого платника. Форму розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом затверджено наказом Державної податкової адміністрації України. Розрахунок подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Водночас встановлено обов’язок платників збору за користування радіочастотним ресурсом, окрім податкового розрахунка, подавати до органів державної податкової служби копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі.

Збір за користування радіочастотним ресурсом сплачується у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду - профітом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку - за місцем податкової реєстрації платника.