Податкове право України

1. Місце екологічного податку в податковій системі України

Одним із основних принципів охорони навколишнього природного середовища є платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності і стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів (ст. З Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища). Збір за забруднення довкілля та погіршення якості природних ресурсів стягується у формі екологічного податку. Відповідно до Податкового кодексу України екологічний податок - це загальнодержавний обов´язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 р. (підп. 14.1.57 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України).

Запроваджений Податковим кодексом України екологічний податок замінив збір за забруднення навколишнього природного середовища, який відповідно до ст. 14 Закону України «Про систему оподаткування» входив до складу загальнодержавних податків та зборів. Правовий механізм збору за забруднення навколишнього природного середовища встановлювався постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору» та деталізувався Інструкцією про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища.

Особливість правового регулювання справляння цього виду платежу полягає у необхідності звернення до великої кількості актів екологічного законодавства для з’ясування змісту конкретних понять.