Податкове право України

1. Форми сплати податків та зборів

Сплата податку являє собою сукупність дій платника податків щодо фактичного внесення сум податку які підлягають сплаті до відповідного бюджету або цільового фонду. Необхідно враховувати, що платник у цьому разі розуміється в широкому значенні і фактично охоплює широке коло суб’єктів, які можуть перераховувати суми податку замість платника (але в рахунок податкового обов’язку останнього) або за його дорученням (податкові агенти, податкові представники). За своєю природою податки становлять грошові надходження, саме в такій формі вони можуть розглядатися як елемент дохідної частини бюджетів, що являють собою грошові фонди. Однак цей принциповий підхід не виключає використання й інших форм сплати податків.

Існують три форми сплати податків.

  1. Грошова форма сплати податку застосовується як шляхом здійснення безготівкових розрахунків, так і готівкою. У більшості випадків податки сплачуються шляхом перерахування коштів з банківських рахунків платника на бюджетні рахунки на підставі платіжного доручення. Сплата здійснюється в національній валюті України. Одним із способів безготівкових розрахунків за податковим обов’язком є так званий бандерольний спосіб, що використовується в Україні шляхом продажу марок акцизного збору. В цьому разі платник нібито авансує державу, купуючи марки акцизного збору для наступного наклеювання їх на підакцизні товари. Перевагою подібної форми є те, що тут практично виключена несплата податку, оскільки продаж підакцизних товарів без акцизних марок заборонено. Сплата податків готівкою здійснюється переважно фізичними особами.
  2. Сплата податку в натуральній формі. Ця форма має певну особливість і застосовується переважно щодо податкових платежів, пов’язаних із використанням природних ресурсів (у Російській Федерації допускається сплата податків нафтопродуктами підприємствами, які здійснюють видобуток і переробку нафти та нафтопродуктів). У деяких випадках допускається сплата податків цінними паперами.Щоправда, необхідно враховувати, що все ж таки подібні форми застосовуються (або повинні застосовуватися) як виняток із загального правила грошової сплати податків і зборів.
  3. Комплексна форма сплати податків. Передбачає об’єднання двох попередніх і використовується при застосуванні стягнення на майно боржника в рахунок погашення податкової недоїмки. Її комплексність виявляється в тому, що, з одного боку, сума податку сплачується із джерел, які мають натуральні форми (конкретні види майна), а з другого - недоїмка все ж таки погашається коштами, одержаними від реалізації майна платника податків.