Податкове право України

2. Визначення сум податку

Спосіб обчислення податку характеризує особливість визначення й обліку бази. Залежно від способів обчислення розмежовують: 1) кумулятивний - спосіб визначення об’єкта, при якому податкова база розраховується наростаючим підсумком. На конкретну дату визначається оподатковувана база, зменшена на суму пільг, якими користується платник на цю дату. У кожний момент виплати доходу конкретній особі визначається загальна сума виплат. При цьому сума зменшується на розмір податку, що був утриманий раніше; 2) некумулятивний - спосіб визначення податкової бази за видами. В цьому разі кожна частина доходу оподатковується податком окремо, поза зв’язком з іншими джерелами доходів. Цей спосіб є більш простим, ніж попередній, і не вимагає складної та громіздкої системи розрахунків, хоча за його рахунок складно забезпечити стабільне надходження коштів до бюджету.

Як правило, обчислення податку та визначення сум, що підлягають внесенню в бюджети та цільові фонди, є обов’язком платників податків, що деталізується за кожним податком. Однак це не виключає й участі у визначенні сум податку або збору податкового органу. Це здійснюється у разі прямого делегування йому таких обов’язків або в ситуаціях, коли платник податків ухиляється від обчислення і сплати податку. Якщо сума податкового обов’язку розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, вірогідність та повноту нарахування такої суми, однак відповідає за своєчасне і повне погашення нарахованого податкового обов’язку і має право на оскарження цієї суми. Відповідно до ст. 54 «Визначення сум податкових та грошових зобов’язань» Податкового кодексу України контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму грошових зобов’язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо: 1) платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію; 2) дані перевірок результатів діяльності платника податків, крім електронної перевірки, свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов´язань, суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, заявлених у податкових (митних) деклараціях, уточнюючих розрахунках; 3) згідно з податковим законодавством та іншими законами особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов’язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, є контролюючий орган; 4) рішенням суду, що набрало законної сили, особу визнано винною в ухиленні від сплати податків; 5) дані перевірок щодо утримання податків у джерела виплати, у тому числі податкового агента, свідчать про порушення правил нарахування, утримання та сплати до відповідних бюджетів податків та зборів, передбачених Податковим кодексом України, в тому числі податку на доходи фізичних осіб таким податковим агентом; 6) результати митного контролю, одержані після закінчення процедури митного оформлення та випуску товарів, свідчать про заниження або завищення податкових зобов’язань, визначених платником у митних деклараціях,

У разі надходження від уповноважених органів іноземних держав документально підтверджених відомостей щодо країни походження, вартісних, кількісних або якісних характеристик, які мають значення для оподаткування товарів і предметів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України або території вільної митної зони, які відрізняються від задекларованих під час митного оформлення, митний орган має право самостійно визначити базу оподаткування та податкові зобов’язання платника податків шляхом проведення дій та на підставі відомостей, зазначених у таких документах. Якщо сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність та повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму в установленому порядку.