Податкове право України

2. Плата за користування надрами

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу було уведено розділом VII Податкового кодексу України, де він трансформувався на податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, який справлявся на основі Закону України «Про податок із власників транспортних засобів і інших самохідних машин і механізмів».

Платники збору. Відповідно до ст. 231 Податкового кодексу України платниками цього збору є юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що є об’єктами оподаткування. До платників не віднесено філії та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб. Тому розраховувати і вносити в бюджет податок із власників транспортних засобів повинні саме юридичні особи.

Сплата збору покладається на всіх осіб, що вчиняють активні дії щодо першої реєстрації транспортного засобу. Таким чином, платника збору можна визначити як змішаного платника, тобто ним виступають як юридичні, так і фізичні особи. При цьому не обов’язково власник є платником цього податкового платежу, головна вимога - здійснення уповноваженою особою дій щодо першої реєстрації транспортного засобу.

Зокрема, до реальних платників можна віднести фізичну особу, що діє за дорученням, філію або інші відокремлені підрозділи юридичної особи, лізингоодержувача тошо. Проте платник у цих випадках повинен надати докази відповідних повноважень. Так, при зверненні особи, уповноваженої в установленому порядку власником - фізичною особою здійснювати реєстрацію транспортного засобу, обов’язково подається примірник нотаріально посвідченого доручення.

У статті 14 (піди. 14.1.163) Податкового кодексу України роз’яснено, що поняття «перша реєстрація транспортного засобу» розуміється як реєстрація транспортного засобу, яка здійснюється уповноваженими державними органами України щодо цього транспортного засобу в Україні вперше. Якщо транспортний засіб був зареєстрований на території України, у тому числі тимчасово, чи перебував на відомчому обліку, подальша його реєстрація в Україні не вважається першою.

Об’єктом оподаткування цим збором є транспортні засоби, а саме:

1) колісні транспортні засоби, крім:

а) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, у порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, оборони і військового будівництва;

б) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за військовими формуваннями головного органу в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному таким головним органом;

в) транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що закріплені на праві оперативного управління за підрозділами служби цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи, в порядку, визначеному головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення;

г) транспортних засобів вантажних, самохідних, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані;

ґ) транспортних засобів швидкої медичної допомоги;

д) машин і механізмів для сільськогосподарських робіт;

е) причепів (напівпричепів);

є) мопедів;

ж)велосипедів;

2) судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;

3) літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України, крім:

а) літаків і вертольотів Збройних Сил України;

б) літаків і вертольотів головного органу у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, а також органів управління та сил цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту.

Ставки збору встановлено в гривні з розрахунку: за 100 куб. сантиметрів об’єму циліндрів двигуна (для мотоциклів, автомобілів, автобусів, тракторів з двигуном внутрішнього згоряння), за 1 кВт потужності двигуна (для автомобілів, обладнаних електродвигуном); за 1 кВт потужності двигуна (для суден, оснащених двигуном або двигунами); за 100 сантиметрів довжини корпусу (для суден, не оснащених двигуном); за кожен кілограм максимальної злітної маси (для самольотів і вертольотів). Ставки збору диференціюються залежно від виду транспортного засобу, його типу та технічних параметрів.

Наведемо додаткові елементи правового механізму.

Пільги за податком. Повністю звільнені від сплати збору легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. сантиметрів, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів га/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України, транспортні засоби будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, дитячих будинків-інтернатів, пансіонатів для ветеранів війни і праці, геріатричних пансіонатів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

Не визнаються об’єктами оподаткування збором причепи (напівпричепи); мопеди; велосипеди; транспортні засоби швидкої медичної допомоги; машини і механізми для сільськогосподарських робіт; вантажні і самохідні транспортні засоби, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення вантажів на короткі відстані; транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, що закріплені на праві оперативного управління: а) за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи; б) за військовими формуваннями головного органу в системі центральних органів виконавчої влади у сфері охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, які повністю утримуються за рахунок бюджету, крім тих, що віднесені до транспортної групи; в) за підрозділами служби цивільного захисту, які повністю утримуються за рахунок бюджету. Не є об’єктом оподаткування збором також літаки і вертольоти Збройних Сил України, головного органу в системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення, а також органів управління та сил цивільного захисту, що виконують завдання цивільного захисту.

Обчислення та сплата податку. Збір сплачується фізичними та юридичними особами перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів. Сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта.

Збір сплачується за місцем реєстрації транспортних засобів за ставками, які діють на день сплати. Платники збору зобов’язані при першій реєстрації в Україні пред’являти квитанції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати збору, - відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами. У разі відсутності документів про сплату збору або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні не проводиться.

Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують здійснення обліку та реєстрації транспортних засобів, зобов’язані повідомляти центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про зареєстровані транспортні засоби, про осіб, на яких вони зареєстровані, а також зняті з реєстрації такі транспортні засоби. Форма та порядок подання інформації затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

На юридичних осіб - платників збору також покладається обов’язок у десятиденний строк після першої реєстрації в Україні транспортних засобів подати відповідному органу державної податкової служби за місцем свого знаходження та за місцем реєстрації транспортного засобу розрахунок суми збору за такі транспортні засоби за встановленою формою. До розрахунку обов’язково додаються копії реєстраційних документів, завірені відповідним уповноваженим державним органом України, який проводив таку реєстрацію.