Податкове право України

3. Методи визначення об’єкта оподаткування

При характеристиці виручки, доходу та прибутку важливо зупинитися на формуванні накопичень підприємств, елементи яких й виділяються як об’єкт оподаткування. Існують два основні методи визначення виручки:

  1. Формування виручки в міру оплати. У цьому разі виручка формується в міру надходження коштів до каси підприємства (при розрахунках готівкою) і при надходженні коштів на рахунки підприємств (при безготівкових розрахунках). Головна перевага цього методу полягає в тому, що підприємство оперує коштами, які реально є в його розпорядженні.
  2. Формування виручки в міру відвантаження товарів (виконання робіт, послуг) при пред’явленні замовнику розрахункових документів. В основі цього методу лежить перехід права власності в момент відвантаження товару. Головним недоліком такого методу є великий розрив у часі облікування виручки, відображення його в бухгалтерських документах (і відповідно в розрахунках з бюджетом) та реального надходження коштів (не можна виключати ситуацію, коли ці кошти не надійдуть зовсім, що трапляється, наприклад, у разі банкрутства замовника).

Завершальним фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є один з елементів виручки - прибуток, хоча точніше виділити як кінцевий фінансовий результат прибуток або збитки.

Збитки можуть виникнути при надмірно завищених витратах на виробництво, порушенні господарських договорів, банкрутстві замовників та ін.