Податкове право України

2. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні

Відповідно до підп. 14.1.217 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродукгопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України — це загальнодержавний обов’язковий платіж, який сплачується за надані послуги з транспортування (переміщення) вантажу територією України об’єктами трубопровідного транспорту. Правове регулювання цього виду рентної плати здійснюється відповідно до розділу IX Податкового кодексу України, раніше правовий механізм цього податкового платежу визначався на рівні підзаконних нормативно-правових актів.

Платниками рентної плати є суб’єкти господарювання, які експлуатують об’єкти магістральних трубопроводів та надають (організовують) послуги з транспортування (переміщення) вантажу трубопроводами України. Платником рентної плати за транзит природного газу територією України є уповноважений Кабінетом Міністрів України суб’єкт господарювання, який надає (орг анізовує) послуги з його транзиту територією України.

Об’єктом оподаткування є:

- для нафти та нафтопродуктів - їх фактичні обсяги, що транспортуються територією України у податковому (звітному) періоді;

- для природного газу та аміаку - сума добутків відстаней відповідних маршрутів їх транспортування (переміщення), узгоджених між платником рентної плати та замовником на відповідний податковий 482 (звітний) період, на обсяги природного газу та аміаку, транспортованих (переміщених) кожним маршрутом транспортування.

Ставки рентної плати встановлені ст. 253 Податкового кодексу України і дорівнюють:

а) 1,67 гривні за транзитне транспортування 1000 куб. метрів природного газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

б) 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами;

в) 4,5 гривні за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопродуктопроводами;

г) 5,1 гривні за транзитне транспоріування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.

У разі зміни тарифів до ставок рентної плати застосовується коригуючий коефіцієнт, який обчислюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, крім ставки рентної плати за транзитне транспортування природного газу. Відповідно до підп. 14.1.243 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України тариф - це вартість транспортування облікової одиниці вантажу магістральними трубопроводами України (без податку на додану вартість), що встановлюється:

- на транспортування для споживачів України - центральним органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України;

-для транзиту територією України — на підставі договорів.

Порядок обчислення та строк сплати.

Платники рентної плати самостійно обчислюють суму податкових зобов’язань з рентної плати. Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному місяцю. Сума податкових зобов’язань з рентної плати обчислюється як добуток відповідного об’єкта оподаткування на відповідну ставку оподаткування та з урахуванням коригуючого коефіцієнта, визначеного в установленому порядку.

Податковий розрахунок з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю у встановленому порядку подається платником рентної плати органу державної податкової служби за місцем його податкової реєстрації протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду. Сума податкових зобов’язань з рентної плати за податковий (звітний) період, що дорівнює календарному місяцю, сплачується платником рентної плати за місцем його податкової реєстрації авансовими платежами щодекади (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця) виходячи з:

1) фактичних обсягів природного газу та аміаку і відстані відповідних маршрутів їх транспортування територією України у відповідних декадах місяця;

2) фактичних обсягів нафти і нафтопродуктів, що транспортуються територією України у відповідних декадах місяця.

Визначена у податковому розрахунку за відповідний податковий (звітний) період сума податкових зобов’язань з рентної плати з урахуванням фактично сплачених авансових платежів вноситься платниками рентної плати до державного бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім календарним днем граничного строку подання такого розрахунку.