Податкове право України

1. Контролюючі органи та органи стягнення

У правовідносинах, що виникають між державою і платником із приводу сплати податків, інтереси держави представляють насамперед органи, що здійснюють управління в галузі надходження податкових платежів. Систему органів, що контролюють надходження коштів у бюджети і позабюджетні цільові фонди у формі податків та зборів (обов’язкових платежів), можна розділити на дві групи. В основі такої класифікації лежать місце і значення повноважень, пов’язаних із контролем за рухом платежів від платників у бюджети, серед усіх повноважень даних органів. Виходячи із цього, можна виділити:

а) безпосередньо податкові (державні податкові інспекції та податкова міліція) - органи, основна діяльність яких пов’язана з контролем за надходженням податків та зборів (обов’язкових платежів) у бюджети і які здійснюють її без яких-небудь додаткових умов. Безпосередньо податкові органи створені спеціально і винятково для функціонування у сфері оподаткування;

б) опосередковано податкові (митниці. Державна казначейська служба України тощо) - органи, які здійснюють управління у сфері оподаткування поряд зі своєю основною діяльністю. Ці органи забезпечують контроль за надходженням податків та зборів (обов’язкових платежів), що входять до системи оподаткування, та набувають статусу податкових тільки за певних умов.

Виділення безпосередньо податкових і опосередковано податкових органів базується на розмежуванні загальної і спеціальної компетенцій органів, що управляють, у сфері оподаткування. Загальною податковою компетенцією наділені саме податкові інспекції і адміністрації, які виступають владною стороною з приводу сплати (стягнення) податків та зборів, що здійснюють податковий контроль, притягують платників до відповідальності за вчинення податкового правопорушення від імені держави.

Спеціальною податковою компетенцією наділені декілька органів. Митні органи мають повноваження податкових органів з контролю за сплатою податків та зборів винятково при переміщенні товарів через митний кордон України. Податкова міліція наділена спеціальними повноваженнями у сфері оподаткування, які застосовує у разі вчинення злочинів, адміністративних правопорушень при сплаті податків; здійснює захист працівників податкових органів і розслідування випадків корупції в системі податкових органів.

Стаття 41 Податкового кодексу України розмежовує поняття «контролюючий орган» та «орган стягнення». Так, контролюючими органами є: 1) органи державної податкової служби щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби; 2) митні органи - щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію вільної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території вільної митної зони.

Розмежування повноважень і функціональних обов’язків між контролюючими органами визначаються Податковим кодексом України, Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Порядок контролю митними органами за сплатою платниками податків податку на додану вартість, акцизного податку та екологічного податку встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Інші державні органи не мають права перевіряти своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, у тому числі на запит правоохоронних органів.

Відповідно до положень Податкового кодексу України органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах компетенції, а також державні виконавці в межах їх компетенції. Стягнення податкового боргу за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.

Особливістю системи органів, що контролюють надходження окремих податків чи зборів, є те, що її основу становлять органи, у функції яких діяльність з управління у сфері оподаткування входить як одна з функцій, тобто як частина їхньої сфери діяльності. Фактично їх можна визначити як формально податкові (на відміну від реально податкових). Сферою їхньої діяльності є аналіз і контроль за надходженням платежів, які законодавець включив у податкову систему.