Податкове право України

1. Поняття подвійного оподаткування

Поняття «подвійне оподаткування» (double taxation) означає оподаткування одного податкового об’єкта в окремого платника тим самим (або аналогічним) податком за той самий відрізок часу (найчастіше податковий період).

Проблема подвійного оподаткування перебуває на своєрідному стику категорій об’єкта оподаткування та платника. З одного боку, при визначенні оподатковуваної бази виникає досить складна ситуація, оскільки її непросто виділити при різноманітті доходів як за межами держави, гак і в її межах, а з другого - розмежування платників на резидентів і нерезидентів вимагає своєрідної системи обліку доходів і, відповідно, податкових платежів.

Проблемі усунення подвійного оподаткування присвячено ст. 13 Податкового кодексу України. Доходи, одержані резидентом України (крім фізичних осіб) з джерел за межами України, враховуються під час визначення його об’єкта та/або бази оподаткування у повному обсязі. При визначенні об’єкта та/або бази оподаткування витрати, здійснені резидентом України (крім фізичних осіб) у зв’язку з одержанням доходів з джерел походження за межами України, враховуються у порядку і розмірах, установлених Податковим кодексом України.

Доходи, одержані фізичною особою - резидентом з джерел походження за межами України, включаються до складу загального річного оподаткованого доходу, крім доходів, що не підлягають оподаткуванню в Україні відповідно до положень Податкового кодексу України чи міжнародного договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Суми податків та зборів, сплачені за межами України, зараховуються під час розрахунку податків та зборів в Україні за правилами, встановленими цим Кодексом. Для одержання права на зарахування податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний одержати від державного органу країни, де одержується такий дохід (прибуток), уповноваженого справляти такий податок, довідку про суму сплаченого податку та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування. Зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не передбачено чинними міжнародними договорами України.

Питання подвійного оподаткування виникає в декількох випадках:

1) при оподаткуванні доходів, що одержуються резидентами за кордоном. У цій ситуації суперечність можна вирішити в рамках спеціальних міжнародних угод, відповідно до яких оподаткування відбувається в одній з держав і регулюється в рамках національного законодавства. Суми податків на прибуток або доходи, одержані за межами території, зараховуються при сплаті ними податків із прибутку або доходу в Україні;

2) при змішаному порядку сплати податку. Така ситуація виникає при оподаткуванні осіб, які сплачують податок і подають декларацію про доходи в різних місцях.

Подвійне оподаткування не обов’язково означає буквальне використання однакових податкових важелів, воно можливо й при частковому накладенні одного об’єкта на інший, причому це може відбуватися як у рамках однієї держави, так і у різних податкових системах. Важливо зазначити, що подвійне оподаткування стосується суперечностей, які складаються в однотипних податкових механізмах (наприклад, у системі прямих або в рамках непрямих податків), але не при оподаткуванні об´єктів різних за типом податків (прямих та непрямих).