Податкове право України

4. Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин

Як обов’язковий елемент подібної характеристики виступають підстави виникнення податкових правовідносин. Податкові правовідносини виникають, змінюються, припиняються та реалізуються на підставі певного комплексу різноманітних за змістом взаємопов’язаних юридичних явищ, взаємодія яких передбачає розвиток правовідносин. Податкові правовідносини можуть змінюватися під впливом:

1) нормативних підстав, за яких норми права регулюють сферу податкових правовідносин;

2) право суб’єктних підстав, які характеризують здатність особи до участі у правовідносинах (досягнення віку та ін.);

3) фактичних підстав - власне підстав появи, зміни або припинення податкових правовідносин, які базуються на юридичних фактах.

Юридичний факт — конкретна життєва обставина, з якою норми права пов’язують появу, зміну або припинення податкових правовідносин. Вони являють собою, по-перше, факти реальної дійсності; по-друге, факти, передбачені нормами податкового права; по-третє, спричиняють певні юридичні наслідки.

Класифікувати юридичні факти можна за різними підставами.

За юридичними результатами:

1) правовстановлюючі - юридичні факти, з якими норми права пов’язують появу податкових правовідносин;

2) правозмінюючі - юридичні факти, з якими норми права пов’язують зміну податкових правовідносин;

3) правоприпиняючі - юридичні факти, з наявністю яких норми права пов’язують припинення податкових правовідносин.

Той самий факт може викликати декілька юридичних наслідків. Наприклад, смерть одночасно спричиняє припинення правовідносин з приводу сплати податків і появу правовідносин щодо сплати податку на майно, що переходить у порядку спадкування або дарування.

За вольовою ознакою:

1) дії - юридичні факти, які є результатом вольової поведінки людей, наслідком волевиявлення особи. Вони можуть виступати у формі:

а) правомірних дій - дій, які відбуваються відповідно до вимог податкових норм або не суперечать їм; б) неправомірних дій - дій, що порушують вимоги закону і не відповідають приписам правових норм. На підставі правових норм приймаються індивідуальні податкові акти як правомірні юридичні дії, спрямовані на появу, зміну або припинення конкретних податкових правовідносин;

2) події-явища, які відбуваються незалежно від волі суб’єктів податкових правовідносин (смерть і народження людини пов’язуються із припиненням податкових правовідносин або зміною їх режиму; стихійні лиха можуть виступати передумовою введення надзвичайних податків та ін.).