Податкове право України

4. Зв’язок податкового права з іншими галузями права

Податкове право як складова частина фінансового права тісно пов’язане із самостійними галузями права. Як і фінансове право в цілому, найбільш тісно податкове право пов’язане з державним і адміністративним правом. Державне (конституційне) право стало свого часу основою для формування як галузі фінансового права в цілому, так і безпосередньо інституту податкового права.

Податкові правовідносини, що передбачають як обов’язкового суб’єкта державу, пов’язані з багатьма сторонами її функціонування. Конституційне право, що має базове значення для всіх правових галузей та інститутів, відіграє таку саму роль і щодо податкового права. Так, Конституція України встановлює пріоритет міжнародних угод над нормами національного податкового законодавства. Принципове значення для формування і функціонування всієї системи податкового законодавства має й норма Конституції, відповідно до якої закони та інші правові акти не повинні суперечити Конституції. Крім того, деякі норми конституційного права одночасно входять до складу податкового права. Так, Конституція містить положення, відповідно до якого кожний зобов’язаний платити законно встановлені податки та збори. Це саме положення виконує охоронні функції і захищає інтереси всіх платників, оскільки забороняє необгрунтовано збільшувати податковий тягар шляхом надання податковим нормам зворотної сили.

Взаємодія податкового та адміністративного права виявляється у встановленні відповідальності за порушення податкового законодавства. Охоронна функція податкового права зумовлена тим, що адміністративна відповідальність забезпечує виконання платниками податків їх обов’язків, наприклад, відповідальність за порушення податкового законодавства, врегульована главою 11 Податкового кодексу України. Одночасно адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства, що становлять склади адміністративних проступків, закріплюється окремими статтями Кодексу про адміністративні правопорушення України. При цьому застосування адміністративних санкцій за адміністративні правопорушення у податковій сфері також неможливе без застосування категорій податкового права.

Особливий інтерес викликає співвідношення податкового та цивільного права. Хоча податкове право представлено публічними нормами, між ним і цивільним правом існує найтісніший зв´язок. Податкове та цивільне право пов’язані настільки тісно, що дають підстави одним дослідникам бачити в податковому праві додаток до цивільного права, а іншим - стверджувати, що цивільне право має бути підпорядковане податковому праву. Однак таке тлумачення взаємозв’язку податкового та цивільного права здатне лише увести від сутності справи. Податкове право охоплює регулювання господарських процесів, як і цивільне, але в зовсім інших аспектах, іншими методами. Такі категорії цивільного права, як дохід, майно, споживання (видатки), витрати та ін., використовуються в податковому праві, де вони формуються та інституціалізуються.

До майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, у тому числі до податкових та інших фінансових і адміністративних відносин, цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не передбачено законодавством. Таким чином, за загальним правилом, норми цивільного права не застосовуються до податкових відносин. Це розмежування є надзвичайно важливим, оскільки податкові відносини також тісно пов’язані з майном. Однак не слід забувати й про можливі винятки, коли ті чи інші положення цивільного законодавства застосовуються іі до податкових відносин.

Зв’язок податкового та кримінального права має подвійну природу. З одного боку, окремі норми кримінального права спрямовані на захист тих об’єктів, які є об’єктами регулювання податковим правом. З другого боку, кваліфікація деяких злочинів неможлива без застосування категорій податкового права та норм податкового законодавства.

Досить активно застосовуються нормативні акти міжнародного права, які регулюють оподаткування. Так, договори (конвенції, угоди) про усунення подвійного оподаткування пов’язують Україну з багатьма державами (Великою Британією, Польщею та ін.). Особливістю таких зв’язків податкового та міжнародного права є вища юридична чинність міжнародних договорів порівняно із законами.

При цьому необхідно провести розмежування між системою податкового права та системою податкового законодавства. Якщо перша являє собою сукупність відносин, які регулюються податковим правом, то система податкового законодавства - зовнішнє вираження податкових правовідносин, своєрідне усвідомлення їх суспільством наданому етапі, закріплене за допомогою нормативних важелів, що є в його розпорядженні. Системи податкового права та законодавства співвідносяться як специфічні філософські категорії змісту і форми.