Податкове право України

3. Податковий період

Обчислення обов’язку зі сплати податку, визначення податкової бази пов’язані із чіткими часовими рамками, відрізком часу, протягом і за підсумками якого має визначатися суми, що підлягає перерахуванню до бюджетів. Згідно зі ст. 33 Податкового кодексу України податковим періодом визнається встановлений Податковим кодексом проміжок часу, з урахуванням якого відбуваються обчислення та сплата окремих видів податків та зборів. Податковим періодом є період (календарний рік, квартал або інший), і протягом і після закінчення якого визначається податкова база і обчислюється сума податку, що підлягає сплаті платником податків. Податковим періодом є строк, протягом якого формується податкова база.

Податковий період необхідно відрізняти від звітного періоду. Перший може складатися з декількох звітних періодів. Із самого початку податковий період не пов’язується з періодом формування об’єкта оподаткування. На підставі категорії податкового періоду й особливостей її застосування забезпечується періодичне надходження податків до бюджетів за підсумками фактичної діяльності платника в податковому періоді. Відповідно до п. 33.3 ст. 33 Податкового кодексу України базовим податковим (звітним) періодом є період, за який платник податків зобов’язаний здійснювати розрахунки податків, подавати податкові декларації (звіти, розрахунки) та сплачувати до бюджету суми податків та зборів, крім випадків, коли контролюючий орган зобов’язаний самостійно визначити суму податкового зобов’язання платника податку.

Податковий період установлюється для кожного податку окремо відповідним законодавчим актом, що закріплює цей податок. Податковий період може дорівнювати календарному року або становити інший строк відповідно до характеру й особливостей конкретного податку. Найчастіше податковий період збігається зі звітним, але в деяких випадках їх необхідно розмежовувати. Підставою такого розмежування є збіг або розбіжність обов’язку зі сплати податку та обов’язку звітності зі сплати цього податку.

Податкові періоди можна класифікувати за деякими підставами:

1) за строками (календарний рік; календарне півріччя; календарні три квартали; календарний квартал; календарний місяць; календарний день (ст. 34 Податкового кодексу) та інші (податкові періоди, пов’язані зі сплатою податку одноразово; сплатою податку за підсумками складених періодів - декілька років і т. д.);

2) за особливостями формування податкового обов’язку (перший період, у якому податковий обов’язок формується від дня виникнення до закінчення податкового періоду; триваючий (звичайний) - податки вий обов’язок формується з початку і до закінчення податкового пері оду; останній — період, у перебігу якого податковий обов’язок визначається з початку податкового періоду і до останнього дня строку податкового обов’язку платника). Межі першого і останнього податкових періодів визначаються відповідно до Податкового кодексу України У деяких випадках (коли законодавством остаточно не визначено це положення) ці строки визначаються платником податків разом з податковими органами за місцем обліку платника.