Податкове право України

6. Повернення переплачених сум податків та зборів

Надходження коштів із бюджету до платника можливе у двох випадках. По-перше, йдеться про механізм бюджетного відшкодування, який пов’язується з непрямими податками, а в Україні - виключно з податком на додану вартість. По-друге, суми податків га зборів можуть повертатися у випадках їх переплати. Останній режим повернення коштів законодавець пов’язує з помилково або надміру сплаченими податками. Такі відносини регулюються ст. 43 «Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань» Податковою кодексу України. Підставою повернення коштів платнику є помилка або переплата суми грошового зобов’язання. При цьому відповідно до п. 43.2 ст. 43 Податкового кодексу України у разі наявності у платника податків податкового боргу повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунка в банку проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків. Тобто, реалізація інтересів та підновлення майнового стану отримувача податків та зборів (держави або територіальних громад) стоїть на першому місці і задовольняється к першу чергу.

Помилково чи надміру сплачені кошти повертаються на заявних закладах. Підставою цього є ініціатива платника податків та зборів, (згідно з п. 43.3 ст. 43 Податкового кодексу України обов’язковою умовою для повернення сум грошового зобов’язання е подання платником податків заяви про таке повернення. Слід ураховувати, що це заявне право може реалізовуватися платником обмежений строк - протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми. Після того як цей строк сплив, платник втрачає право на повернення помилково або надміру сплачених коштів. Ця вимога не стосується повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються органом державної податкової служби на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку.

Платник податків подає заяву на повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань у довільній формі, в якій зазначає напрямок перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання (податкового боргу) з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення готівковими коштами за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.

Реалізація такого права платником обумовлюється і певними діями контролюючих органів. Так, відповідно до п. 43.5 ст. 43 Податкового кодексу України контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органу Державного казначейства України. На підставі одержаного висновку орган Державного казначейства України протягом п’яти робочих днів повертає помилково та/або надміру сплачені грошові зобов’язання платникам податків у порядку, встановленому Державним казначейством України. Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передавання органу, що здійснює казначейське обслуговування, бюджетних коштів для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету.