Практикум із сестринської справи
Касевич Н.М.

Практикум із сестринської справи

Навчальний посібник. - К.: Здоровя, 2008. - 464 c.

У другому, доповненому виданні навчального посібника описано засо­би, форми та методи роботи медичного працівника середньої ланки в ліку­вально-профілактичних закладах відповідно до вимог навчальних програм з питань сестринської, лікувальної та акушерської справи.

Особливу увагу приділено дотриманню санітарно-гігієнічного та про­тиепідемічного режиму, дезінфекції та стерилізації предметів медичного призначення, догляду за хворими в різних відділеннях стаціонару. Висвіт­лено обов'язки медичної сестри щодо зберігання та застосування лікар­ських речовин, проведення фізіотерапевтичного лікування, участі в ла­бораторних та інструментальних дослідженнях. Практикум доповнено темами: "Мистецтво спілкування в медсестринстві"; "Прийом хворих"; "Медсестринський процес", а також Тестами для контролю рівня знань.

Для студентів вищих медичних закладів освіти І — II рівнів акре­дитації.

МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ. НАВЧАННЯ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ. СЕСТРИНСЬКА ПЕДАГОГІКА 
Класифікація пацієнтів за типами з погляду клінічної психології 
Фаховий тип поведінки медичних сестер 
Типи лікувально-профілактичних закладів. Лікувально-охоронний режим медичних закладів 
Первинна медико-санітарна допомога 
Вторинна медична допомога 
Третинна медична допомога 
Безпечне лікарняне середовище. Запобігання розвитку травм у пацієнта. Біомеханіка тіла, переміщення пацієнта у ліжку 
Запобігання травмам та іншим нещасним випадкам у хворих 
Травми хворих з в високим ризиком нещасних випадків 
Біомеханіка тіла і переміщення пацієнта в ліжку 
Санітарно-гігієнічний і протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів. Дезінфекція та стерилізація профілактика внутрішньолікарняних інфекцій 
Використання індивідуальних засобів захисту від ВЛІ 
Класифікація предметів навколишнього середовища стосовно ризику поширення ВЛІ 
Навчання хворих та їхніх рідних з питань заходів профілактики інфекції 
Дезінфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація об`єктів та предметів медичного призначення 
Профілактика гепатиту та інших внутрішньолікарняних інфекцій під час виконання лікувально-діагностичних втручань 
Дезінфекція виробів медичного призначення 
Приготування дезінфекційних розчинів хлорного вапна та хлораміну 
Передстерилізаційне очищення виробів медичного призначення 
Контроль якості перед стерилізаційного очищення виробів медичного призначення за допомогою реактиву азопірам  
Методичні рекомендації щодо дезінфекції, перед стерилізаційного очищення та стерилізації гнучких ендоскопів та інструментів до них 
Стерилізація виробів медичного призначення 
Знезараження рук персоналу операційно-перев`язувального блока 
Надягання стерильного халата та гумових рукавичок 
Знімання використаних гумових рукавичок 
Накривання стерильного стола в операційній 
Прибирання кабінетів (процедурного, перев’язувального, маніпуляційного) 
Санітарно-гігієнічний режим палати  
Правила очищення приміщень і одягу (демеркуризація) від ртуті 
Прийом хворих 
Функціональні обов’язки медичної сестри приймального відділення 
Транспортування та перекладання хворого 
Санітарно-протиепідемічний режим приймального відділення 
Особиста гігієна хворих і догляд за ними  
Надання хворому функціонального положення в ліжку 
Заміна постільної та натільної білизни тяжкохворим 
Догляд за шкірою тяжкохворих. Профілактика пролежнів 
Догляд за ротовою порожниною 
Догляд за очима 
Догляд за вухами 
Використання підкладних суден і сечоприймачів 
Підмивання тяжкохворих 
Харчування хворих 
Годування тяжкохворих 
Годування хворих через зонд 
Годування хворих через гастростому та єюностому 
Парентеральне харчування 
Спостереження за хворими 
Вимірювання температури тіла 
Догляд за хворими з гарячкою 
Дослідження пульсу 
Вимірювання артеріального тиску 
Спостереження за диханням 
Визначення добового діурезу 
Найпростіші методи фізіотерапії, їх вплив на організм хворого. Гірудотерапія. Оксигенотерапія 
Застосування водних ванн 
Застосування лікувальних ванн 
Світлолікування 
Використання пузиря з льодом, примочок 
Приготування та використання грілки 
Приготування та використання припарок 
Використання компресів, парафіну 
Використання гірчиці та гірчичників 
Використання медичних банок 
Гірудотерапія (застосування медичних п`явок) 
Оксигенотерапія 
Догляд за пацієнтами під час блювання та порушення фізіологічних відправлень  
Промивання шлунка 
Допомога хворому в разі блювання 
Використання газовідвідної трубки 
Використання очисної клізми 
Використання послаблювальних клізм (олійна, гіпертонічна, емульсійна) 
Використання медикаментозної клізми 
Використання сифонної клізми 
Катетеризація сечового міхура 
Промивання (інстиляція) сечового міхура 
Застосування лікарських засобів  
Виписування та зберігання лікарських речовин у відділеннях стаціонару 
Облік гостродефіцитних препаратів, наркотичних анальгетиків та отруйних лікарських речовин у відділенні 
Правила заведення та заповнення "Журналу обліку наркотичних анальгетиків" 
Зовнішнє застосування лікарських речовин 
Закапування крапель у вуха, ніс, очі 
Роздавання хворим ліків, які призначають для внутрішнього застосування 
Методика сублінгвінального (під’язикового) приймання препаратів (порада пацієнтам) 
Роздавання ліків хворим  
Взаємодія між лікарськими препаратами та їжею 
Дії медичної сестри при поводженні з лікарськими засобами 
Уведення лікарських речовин через пряму кишку  
Інгаляція лікарських речовин 
Накривання стерильного стола в маніпуляційному кабінеті 
Техніка збирання шприца 
Набирання ліків з ампул і флаконів 
Техніка внутрішньошкірних ін’єкцій 
Техніка підшкірних ін’єкцій 
Техніка внутрішньом’язових ін’єкцій 
Розведення антибіотиків 
Техніка внутрішньовенних ін`єкцій 
Автогемотерапія 
Кровопускання 
Заповнення системи одноразового використання інфузійним розчином 
Техніка внутрішньовенних уливань 
Взяття крові з вени на аналіз 
Можливі ускладнення при ін`єкціях, надання допомоги 
Катетеризація підключичної вени 
Лабораторні та інструментальні методи дослідження. Участь медичної сестри 
Збирання мокротиння для лабораторного дослідження  
Взяття мазка із зіва та носової порожнини 
Збирання сечі для лабораторних досліджень 
Постановка проби за Зимницьким 
Збирання калу для лабораторного дослідження 
Дослідження секреторної функції шлунка 
Дуоденальне зондування 
Підготовка хворого до рентгенологічного обстеження шлунка 
Підготовка хворого до іригоскопії  
Підготовка хворого до холецистографії та холангіографії  
Підготовка хворого до рентгенологічного обстеження нирок і сечовивідних шляхів 
Гастродуоденоскопія 
Бронхоскопія 
Підготовка хворого до колоноскопії 
Підготовка хворого до цистоскопії 
Підготовка хворого до ректороманоскопії 
Пункція черевної порожнини (лапароцентез) 
Пункція плевральної порожнини (плевроцентез) 
Спинномозкова (люмбальна) пункція 
Медсестринський процес 
Медсестринське обстеження пацієнта та визначення стану його здоров’я (І етап медсестринського процесу) 
Встановлення проблем пацієнта і формулювання медсестринського діагнозу (II етап медсестринського процесу) 
Планування сестринських втручань (III етап медсестринського процесу) 
Здійснення плану сестринських втручань (IV етап медсестринського процесу)  
Оцінка ефективності медсестринського процесу (V етап медсестринського процесу)