Практикум із сестринської справи

Здійснення плану сестринських втручань (IV етап медсестринського процесу)

Мета: забезпечення необхідного догляду за потерпілим, навчання пацієнта і за необхідності членів його сім´ї.

Після вивчення IV етапу медсестринського процесу студент повинен знати: типи та методи сестринських втручань.

Уміти: визначити обсяги сестринських втручань, скласти їх індивідуальний план, погодити план догляду з пацієнтом і його сім´єю.

Мати навички: застосування стандартів медсестринських втручань. Залежно від потреб пацієнтів існують 3 категорії сестринських втручань: незалежне, залежне, взаємозалежне (табл. 12).

Таблиця 12. Структура IV етапу медсестринського процесу

Сестринські втручання

Втручання:

1. Незалежне

2. Залежне

3. Взаємозалежне

Потреба пацієнта в допомозі:

1. Тимчасова

2. Постійна

3. Реабілітуюча

Методи догляду:

1. Досягнення терапевтичної мети

2. Досягнення хірургічної мети

3. Забезпечення щоденних життєвих потреб

Виконання поставленої мети

Незалежне сестринське втручання передбачає дії, які здійснює медична сестра за власною ініціативою без вказівок лікаря. Наприклад, навчання пацієнта навичкам самодогляду, навчання членів сім´ї елементам догляду за пацієнтом.

Залежне сестринське втручання виконують на підставі письмових розпоряджень лікаря і під його спостереженням. Наприклад, виконання ін´єкцій, підготовка пацієнта до діагностичного обстеження. За сучасними вимогами медична сестра повинна виконувати призначення лікаря не автоматично, а продумано. У разі появи сумніву в ефективності виконання того чи іншого призначення необхідно додатково проконсультуватись із лікарем, а іноді конкретно звернути увагу лікаря на недоцільність відповідного призначення.

Взаємозалежне сестринське втручання передбачає спільні дії медичної сестри й лікаря та інших фахівців. Відповідальність медичної сестри є однаково важлива для всіх видів втручань,

Потреба пацієнта в допомозі може бути тимчасовою, постійною і реабглітуючою. Тимчасова допомога розрахована на короткий час за наявності дефіциту самодогляду. Наприклад, у разі хірургічних втручань, деяких травм. Постійна допомога потрібна пацієнту протягом усього життя (при ампутації кінцівок, тяжких травмах хребта). Реабілітуюча допомога — це тривалий процес лікувальної фізкультури, масажу, дихальної гімнастики.

Існують 3 стадії здійснення плану сестринських втручань:

1) підготовка;

2) втручання;

3) занесення до документації.

Підготовка медичної сестри до втручань включає: перегляд сестринських втручань, установлених під час етапу планування; аналіз сестринських знань, умінь, навичок, які вимагаються; визначення можливих ускладнень, пов´язаних з конкретними сестринськими діями; визначення і забезпечення необхідними ресурсами; підготовку обладнання, необхідного для певних видів діяльності.

Втручання. Це стадія сестринських втручань, розроблених і здійснюваних для задоволення потреб людини.

Документація. Здійснення сестринських втручань повинно завершуватися повним і точним занесенням дій сестринського процесу.