Практикум із сестринської справи

МИСТЕЦТВО СПІЛКУВАННЯ В МЕДСЕСТРИНСТВІ. НАВЧАННЯ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ. СЕСТРИНСЬКА ПЕДАГОГІКА

Навчальна мета: вміти вислухати пацієнта, провести з ним бесіду; встановити комунікативні взаємовідносини, стосунки з агресивними, невпевненими пацієнтами, при навчанні пацієнта.

Виховна мета: усвідомити важливість доброзичливого ставлення до пацієнтів.

Початковий обсяг знань: знати класифікацію типів пацієнтів з погляду клінічної психології; фаховий тип поведінки медичних сестер; типи запитань при проведенні інтерв´ю з пацієнтом.