Практикум із сестринської справи

Дезінфекція, передстерилізаційне очищення, стерилізація об`єктів та предметів медичного призначення

Проводячи дезінфекцію, передстерилізаційне очищення, стерилізацію предметів медичного призначення, керуються нормативними документами МОЗ України з питань санітарно-протиепідемічного режиму.

У разі погіршення епідемічної обстановки міські або обласні відділи охорони здоров´я та СЕС ви-дають додаткові регіональні накази або методичні рекомендації з більш жорсткими вимогами щодо до-тримання правил санітарно-протиепідемічного режиму. У таких випадках підвищують концентрацію дезінфектанту й експозицію, використовують 5 % розчин хлораміну, а експозицію збільшують до 2 год.

У посібнику при викладенні конкретних методичних рекомендацій з питань дезінфекції за основу взято дезінфекційний засіб — 3 % розчин хлораміну. Але можна використовувати й інші дезінфектанти, передбачені нормативними документами МОЗ України, а також сучасні дезінфекційні, миючі, стерилізувальні засоби, керуючись при їх використанні інструкціями заводів-виробників.

Згідно з Державним реєстром дезінфекційних засобів станом на 14.04.04 р. для дезінфекції предметів медичного призначення дозволені такі дезінфектанти: Саніфект-128; Дезефект; Дезактин; Неохлор; Септодор; Септодор-Форте; Нейтральний аноліт; Доместос; Брилліант. Режим використання даних засобів наведено в інструкціях до застосування.