Практикум із сестринської справи

Оцінка ефективності медсестринського процесу (V етап медсестринського процесу)

Метою цього етапу є оцінка пацієнтом наданої йому допомоги, її ефективності, оцінка отриманих результатів і підведення підсумків (табл. 13).

Таблиця 13. Структура V етапу медсестринського процесу

Ефективність медсестринського процесу

Оцінка дій медичної сестри (особиста)

Думка пацієнта і його сім´ї з приводу дій медичної сестри

Оцінка дій медичної сестри керівниками (старшою і голов-ною медичними сестрами)

1. Позитивні та негативні сторони у професійній діяльності медичної сестри

2. Перегляд, корекція плану

Після вивчення V етапу медсестринського процесу студент повинен:

знати: аспекти, джерела і критерії оцінки;

уміти: визначити момент оцінки й досягнення мети; унести корективи в план догляду за необхідності; документувати III, IV, V етапи медсестринського процесу в приблизній учбовій сестринській історії хвороби.

Підсумкова оцінка плану догляду складається з 4 взаємозалежних складових:

1. Оцінка ходу роботи та її результатів у світлі бажаних результатів догляду.

2. Визначення ефективності планового сестринського догляду.

3. Оцінка і подальше планування в разі невдачі в досягненні бажаного результату.

4. Критичний аналіз ходу роботи та внесення необхідної корекції.

Підсумкова оцінка є останнім етапом медсестринського процесу. Вона так само важлива, як і попередні етапи.

Розглянуті основні етапи медсестринського процесу забезпечують задоволення життєво важливих потреб пацієнта.