Практикум із сестринської справи

Профілактика гепатиту та інших внутрішньолікарняних інфекцій під час виконання лікувально-діагностичних втручань

Велике значення в профілактиці ВЛІ мають дезінфекція та стерилізація.

У багатьох хворих на гострі вірусні гепатити В і С зараження відбувається під час виконання лікувально-діагностичних парентеральних процедур.

До групи найвищого ризику зараження включають і медичних працівників (маніпуляційні, операційні медичні сестри, лаборанти), які за своїми професійними обов´язками постійно мають контакти з кров´ю, виділеннями хворих.

Для профілактики ВЛІ в лікувально-профілактичних закладах необхідно:

1) максимально застосовувати медичний і лабораторний інструментарій одноразового використання;

2) суворо дотримуватися правил застосування, дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації медичного і лабораторного інструментарію, обладнання багаторазового використання під час проведення процедур, пов´язаних з порушенням цілості шкіри та слизових оболонок.

Забороняється робити ін´єкції, вакцинації, внутрішньошкірні проби та інші маніпуляції кільком особам одним і тим самим шприцом, замінюючи лише голки.

Для будь-якої маніпуляції кожному хворому треба застосовувати окремий стерильний інструментарій.

Медичні та лабораторні інструменти всіх видів після кожного використання належить піддавати дезінфекції, ретельному передстерилізаційному очищенню та стерилізації згідно з галузевим стандартом 42 — 21 — 2 — 85 (Додаток № 3) і офіційними інструктивно-методичними документами.

За наказом головного лікаря у відділеннях стаціонару призначають осіб, відповідальних за проведення дезінфекції, перед стерилізаційного очищення та стерилізації медичного інструментарію.

У лікувально-профілактичних закладах повинні діяти централізовані стерилізаційні зі спеціально підготовленим персоналом для проведення передстерилізаційного очищення та стерилізації інструментарію, білизни, перев´язувального матеріалу, шприців і голок багаторазового використання.

Дезінфекції, передстерилізаційному очищенню, стерилізації підлягають вироби медичного призначення, якщо вони в процесі експлуатації контактували з кров´ю або з ін´єкційними препаратами, з поверхнями ран, слизових оболонок і могли їх пошкодити.