Практикум із сестринської справи

Правила заведення та заповнення "Журналу обліку наркотичних анальгетиків"

1. На титульному листі напишіть: "Журнал обліку наркотичних анальгетиків"

відділення ___________

лікарня _____________

Розпочато:

Закінчено:

2. Пронумеруйте аркуші журналу.

3. Прошийте пронумеровані аркуші в двох місцях товстою міцною ниткою і кінці зав´яжіть на останньому аркуші двома вузлами так, щоб можна було відкрити журнал.

4. На невеличкому клаптику паперу зробіть надпис: "Пронумеровано, прошито... аркушів". "Головний лікар".

5. Кінці нитки зафіксуйте до останнього аркуша журналу за допомогою клею та заповненого листа так, щоб вони трохи виглядали.

6. Головний лікар своїм підписом засвідчує кількість пронумерованих аркушів і ставить печатку.

7. Запишіть назву застосовуваних наркотичних анальгетиків на відповідних сторінках журналу.

8. На першу сторінку винесіть перелік застосовуваних наркотичних анальгетиків, зазначте сторінки.

9. Розкресліть графи журналу.

I. Поступання:

1) дата;

2) звідки отримано, № документа;

3) кількість;

4) підпис медичної сестри,

II. Видача:

1) дата видачі;

2) прізвище, ім´я, по батькові хворого;

3) № медичної карти;

4) кількість використаних ампул;

5) залишок;

6) підпис медичної сестри;

7) кількість зданих пустих ампул;

8) підпис старшої медичної сестри.

Запам´ятайте! Графи журналу треба заповнювати чітко. Забороняється виправляти, підтирати записи. Якщо запис зроблено помилково, то однією лінією треба закреслити попередній запис так, щоб можна було прочитати його, позначити "Записано помилково" і поставити свій підпис.

Згідно з вимогою головного лікаря за такою ж формою заводять "Журнал обліку гостродефіцитних препаратів", а також препаратів, які надійшли як гуманітарна допомога.

У відділенні також повинен бути пронумерований, прошнурований і скріплений підписом голов-ного лікаря та круглою печаткою "Журнал передачі ключів від сейфа з наркотичними анальгетиками".

Графи журналу:

1) дата;

2) ключі (здав, прийняв);

3) підписи медичних сестер;

4) підпис лікаря;

5) назви препаратів;

6) кількість заповнених ампул;

7) кількість порожніх ампул.

Порожні ампули з-під наркотичних препаратів не викидають, а здають старшій медичній сестрі. Наприкінці кожного місяця комісія, призначена відповідно до наказу головного лікаря, перевіряє порядок обліку та використання наркотичних анальгетиків, складає відповідний акт, а пусті ампули подрібнюють і викидають у сміттєзбірник.

Запам´ятайте! За порушення правил обліку, зберігання та використання наркотичних анальгетиків, отруйних речовин, гостродефіцитних препаратів медичний персонал притягується до адміністративної та кримінальної відповідальності.