Практикум із сестринської справи

Виписування та зберігання лікарських речовин у відділеннях стаціонару

Навчальна мета: уміти оформити документ (вимогу-наклад-ну) на одержання лікарських речовин з аптеки; зберігати ліки у відділенні.

Виховна мета: усвідомити значення чітких дій медичної сестри для своєчасного одержання ліків.

Початковий обсяг знань: знати загальні правила виписування та одержування ліків з аптеки.

Оснащення:

1) бланки вимоги-накладної;

2) ящики-контейнери для доставки ліків з аптеки у відділення стаціонару.

Загальні правила виписування та одержання ліків з аптеки. Лікарські речовини для відділення виписує старша медична сестра за дорученням, яке видає бухгалтерія лікувального закладу. Засвідчується доручення підписами головного лікаря, головного бухгалтера і круглою печаткою лікувального закладу.

На отримання наркотичних анальгетиків, отруйних речовин, спиртів і спиртових розчинів доручення видають один раз на місяць.

На одержання готових, екстемпоральних лікарських препаратів, перев´язувального матеріалу та предметів догляду за хворими доручення оформляють один раз на квартал.

Вимоги-накладні на одержання ліків з аптеки заповнюють за групами:

а) до першої групи лікарських засобів відносять наркотичні анальгетики та отруйні речовини;

б) до другої групи лікарських препаратів відносять спирти та спиртові розчини;

в) до третьої групи лікарських засобів відносять есктемпо-ральні ліки, тобто ті, що виготовляють в аптеці;

г) до четвертої групи лікарських засобів відносять ліки заводського виготовлення;

ґ) до п´ятої групи відносять предмети догляду за хворими, перев´язувальний матеріал.

Старша медична сестра є довіреною особою, яка виписує, оформляє та здає в аптеку вимогу-накладну. Вона ж перевіряє правильність одержання ліків з аптеки.

Послідовність дій під час оформлення вимоги та порядок зберігання ліків

Оформлення вимоги-накладної на одержання ліків з аптеки

1. Лікар під час щоденного огляду хворих призначає в листку лікарських призначень лікарські препарати, їх дози, кількість приймань та шляхи введення.

2. Палатна медична сестра щоденно робить вибірку з листка лікарських призначень. Відомості про призначені хворому ін´єкції вона передає в процедурний кабінет.

3. Перелік і кількість усіх призначених лікарських препаратів палатні та процедурні сестри передають старшій медичній сестрі відділення.

4. Старша медична сестра видає на відділення із запасу ліки, а якщо якихось бракує, то на основі отриманих даних вона виписує вимогу-накладну на одержання цих ліків з аптеки.

5. Вимогу-накладну на наркотичні анальгетики та отруйні речовини (не більше триденного запасу) старша медична сестра виписує в чотирьох примірниках латинською мовою. На вимогах-накладних обов´язково повинен стояти штамп лікувального закладу, підпис головного лікаря, кругла печатка.

6. Спирти та спиртові розчини виписує і оформляє старша медична сестра так само, як і наркотичні анальгетики.

7. Екстемпоральні, готові лікарські форми, предмети догляду за хворими, перев´язувальний матеріал виписують та оформляють у трьох примірниках.

8. При заповненні бланків слово "Накладна" закреслюють і зазначають: у графі "Найменування товару" — назва препарату, форма випуску; у графі "Одиниця виміру" — одиниця виміру (кг, г, м, штук, коробок, ампул); у графі "Потрібна кількість" — кількість ліків, яка необхідна для відділення. Графи "Видана кількість", "Ціна", "Сума" заповнює провізор аптеки.

9. Під час одержання ліків з аптеки старша медична сестра ставить свій підпис у графі "Одержав", провізор — у графі "Видав".

Лікарські препарати для відділення стаціонару відпускають з аптеки в оригінальній заводській чи аптечній упаковці. Старша медична сестра, отримавши лікарські препарати, зобов´язана перевірити їх відповідність вимозі-накладній.

10. Якщо з відділення в аптеку потрібно здати невикористаний препарат, то у вимозі-накладній закреслюють слово "Вимога". Накладну оформляють так само, тільки в графі "Одержав" ставить підпис провізор, а в графі "Відпустив" — старша медична сестра.

Категорично забороняється отримувати препарати з аптеки допоміжному персоналу (санітаркам, водіям).

За наказом головного лікаря в лікувальному закладі призначається фармацевт-провізор, який централізовано організовує замовлення ліків в аптеці для всіх відділень, отримує видані ліки з аптеки і видає їх у відділення відповідно до вимоги.

Під наглядом і за відповідальністю фармацевта-провізора у стаціонарі виділяється приміщення, де за наказом головного лікаря зберігається п´ятиденний недоторкуваний запас наркотичних анальгетиків, медикаментів, спирту, перев´язувального матеріалу, який з часом замінюють свіжими лікарськими препаратами.

Зберігання ліків у відділенні

1. У процедурному кабінеті зберігають медикаменти для парентерального введення в шафі з позначкою "Ін´єкційні". В одне гніздо складають антибіотики, у друге — вітаміни, у третє — аналь-гетики і т. д.

2. Так само зберігають медикаменти для ентерального застосування в окремій шафі або на окремих поличках шафи.

3. У місцях зберігання лікарських препаратів повинні витримуватися температурний і світловий режими. Настої, відвари, емульсії, сироватки, вакцини, органопрепарати, розчини, що містять глюкозу, мають зберігатися лише в холодильниках (4 — 8 °С).

4. Препарати з різким запахом (камфора, лізол, йодоформ) зберігають окремо, щоб їхній запах не поширювався на інші препарати.

5. Окремо зберігають вогненебезпечні речовини: спирт, ефір, бензин, а також перев´язувальний матеріал, шприци, системи, голки.

6. Спиртові та ефірні розчини, настої, екстракти зберігають у флаконах із добре притертим корком, оскільки спирт та ефір випаровуються і ліки стають більш концентрованими.

7. Мікстури зберігають до 3 діб, відвари, настої, слизи - 2 доби.

8. Стерильні розчини, виготовлені в аптеці і закупорені корками під обкатку, зберігають 10 діб. Стерильні розчини, закупорені під обв´язку,— 3 доби.

Якщо протягом дозволеного терміну приготовлені стерильні розчини не були використані, їх виливають навіть за відсутності ознак непридатності (зміни кольору, появи осаду).