Практикум із сестринської справи

Медсестринський процес

Meдcecmpинcький процес — це добре продуманий, системний, обґрунтований і націлений на досягнення мети план, який необхідно реалізувати відповідно до потреб хворого, а потім зробити його оцінку.

Медсестринський процес дає нове розуміння ролі медичної сестри у практичній охороні здоров´я, вимагаючи від неї не тільки високої технічної підготовки, але і вміння по-творчому ставитися до догляду за пацієнтом; уміння працювати з хворим, як з особистістю, а не як з нозологічною одиницею або об´єктом маніпуляційної техніки. У результаті постійної присутності й контакту з хворим медична сестра стає основною ланкою між хворим і навколишнім світом. Від того, які відносини складаються між медичною сестрою і хворим, від їх взаєморозуміння часто залежить швидке одужання пацієнта. Пацієнт має бути активним учасником медсестринського процесу на всіх етапах його реалізації.

Переваги впровадження медсестринського процесу полягають у наступному:

а) забезпечується системний та індивідуальний підхід до проведення сестринського догляду;

б) у плануванні та забезпеченні догляду беруть активну участь пацієнт і його сім´я, а за необхідності — члени виробничого колективу, громадськість;

в) створюється можливість широкого використання стандартів професійної діяльності;

г) ефективно використовуються час і ресурси, спрямовані на задоволення основних потреб і розв´язання проблем пацієнта;

ґ) універсальність методу;

д) гарантується якість надання допомоги, професіоналізм медичної сестри, безпека та надійність медичного обслуговування.

Стандартна модель медсестринського процесу включає п´ять етапів:

1. Медсестринське обстеження пацієнта та визначення стану його здоров´я.

2. Медсестринський діагноз.

3. Планування медсестринських втручань.

4. Виконання (реалізація) медсестринських дій.

5. Оцінка якості та ефективності медсестринського догляду.