Практикум із сестринської справи

Типи лікувально-профілактичних закладів. Лікувально-охоронний режим медичних закладів

Навчальна мета

Знати:

1. Лікувально-профілактичні заклади, які надають медико-санітарну допомогу на трьох рівнях: первинному, вторинному (спеціалізованому) і третинному (висококваліфікованому).

2. Поняття про лікувально-охоронний режим і його мету.

3. Правила внутрішнього розпорядку.

4. Складові лікувально-охоронного режиму.

5. Роль і функції медичних працівників у підтриманні та виконанні лікувально-охоронного режиму.

6. Розпорядок дня пацієнта й обов´язки постової медичної сестри відділень терапевтичного профілю.

Медико-санітарну допомогу населенню нині надають на трьох рівнях: первинному, вторинному (спеціалізована) і третинному (висококваліфікована).