Практикум із сестринської справи

Вимірювання артеріального тиску

Навчальна мета: уміти визначити артеріальний тиск за допомогою сфігмоманометра слуховим методом Короткова; визначити артеріальний тиск за допомогою електронного сфігмоманометра; визначити артеріальний тиск осциляторним методом; записати показники артеріального тиску в температурний листок.

Виховна мета: усвідомити необхідність виключення стороннього шуму під час вимірювання артеріального тиску.

Початковий обсяг знань: знати, що таке систолічний та діастолічний тиск крові; діагностичне значення показників артеріального тиску.

Оснащення:

1) сфігмоманометр мембранний;

2) сфігмоманометр електронний;

3) стетофонендоскоп;

4) температурний листок.

Систолічний та діастолічний тиск крові. Артеріальний тиск — це тиск крові на стінки судин. Розрізняють систолічний (максимальний) тиск, який виникає в момент систоли серця і пульсова хвиля досягає найвищого рівня, та діастолічний (мінімальний) тиск, який виникає в кінці діастоли серця під час спадання пульсової хвилі, а також пульсовий (різниця між величинами систолічного та діастолічного тиску).

У нормі систолічний артеріальний тиск коливається від 100 до 140 мм рт. ст., мінімальний — від 60 до 90 мм рт. ст. залежно від віку, фізичного і психічного стану людини. Добові коливання знаходяться в межах 10 — 20 мм рт. ст. Уранці тиск дещо нижчий, ніж увечері. Залежно від різних фізіологічних процесів (втома, збудження, приймання їжі) рівень артеріального тиску може змінюватися. З віком артеріальний тиск дещо підвищується.

Діагностичне значення показників артеріального тиску. Артеріальний тиск є важливим об´єктивним показником функції серцево-судинної системи. Вимірювання артеріального тиску служить незамінним діагностичним методом під час обстеження хворих. Керуючись показниками артеріального тиску, можна скласти уявлення про ступінь тяжкості шоку або колапсу, про величину крововтрати. Під контролем артеріального тиску проводиться введення крові, деяких ліків.

Показники артеріального тиску можуть відображати стан і ступінь захворювань різних органів (нирок, ендокринних залоз).

Підвищення артеріального тиску понад норму називають артеріальною гіпертензією, а зниження — артеріальною гіпотензією.

Послідовність дій під час виконання процедур

Вимірювання артеріального тиску за допомогою сфігмоманометра слуховим методом Короткова

1. Покладіть хворого на спину або посадіть.

2. Руку його розмістіть на рівні серця в розслабленому положенні, а для кращого розгинання руки під лікоть покладіть валик або попросіть хворого підкласти стиснену в кулак кисть вільної руки.

3. Накладіть манжетку на нижню третину плеча (на 3 — 5 см вище ліктьового згину) так, щоб між нею та шкірою плеча проходив тільки один палець. Одяг не повинен стискати руку вище від манжетки.

4. З´єднайте манометр з манжеткою. Перевірте положення стрілки манометра відносно нульової поділки шкали.

5. На ліктьовий згин (на 1 см медіальніше ліктьової ямки) без особливого натиску прикладіть фонендоскоп.

6. Вентиль гумового балона закривайте помірно і починайте нагнітати повітря в манжетку. Вона заповнюється повітрям і поступово стискає плече та плечову артерію. Повітря нагнітайте доти, доки тиск у манжетці відповідно до показника манометра не перевищить приблизно на 30 мм рт. ст. той рівень, за якого не визначається пульсація плечової артерії.

7. Поступово знижуйте тиск у манжетці шляхом дозованого відкриття вентиля. Одночасно за допо-могою фонендоскопа вислуховуйте тони на плечовій артерії та стежте за показником шкали манометра.

8. Поява перших пульсових хвиль відповідає величині максимального (систолічного) тиску в артерії. Цей показник візуально позначте на шкалі манометра.

9. Момент різкого ослаблення або повного зникнення тонів на плечовій артерії також зафіксуйте на шкалі манометра. Це буде величина мінімального (діастолічного) тиску.

10. Дані вимірювання артеріального тиску позначайте з точністю до 5 мм рт. ст., запишіть у вигляді дробного числа (у чисельнику — систолічний тиск, у знаменнику — діастолічний), наприклад 120/75 мм рт. ст.

11. Виміряйте в разі потреби артеріальний тиск 2 — 3 рази з інтервалом 2 — 3 хв, при цьому повітря з манжетки випускайте повністю.

Запам´ятайте! Не можна накладати манжетку поверх одягу, а також здавлювати плече щільно закатаним рукавом, тому що може бути порушена точність вимірювання артеріального тиску.

Треба бути особливо уважними під час вимірювання артеріального тиску хворим, в яких спостерігається брадикардія або аритмія.

Визначення артеріального тиску осциляторним методом (без фонендоскопа)

1. У манжетку нагнітайте повітря до повного стискання плечової артерії.

2. Відкрийте вентиль і поступово випускайте повітря.

3. Момент появи перших осциляцій (коливання стрілки пружинного манометра) позначте на стрілці манометра — це величина систолічного тиску.

4. Зникнення коливань стрілки відповідає діастолічному тиску. Осциляторний метод визначення артеріального тиску не дає максимально точних результатів.

Визначення артеріального тиску за допомогою електронного сфігмоманометра

1. З тильного боку апарата поставте в гніздо елементи живлення.

2. На руку накладіть манжетку так, щоб датчик розмістився на 1 см медіальніше від ліктьової ямки.

3. З´єднайте манжетку з блоком живлення.

4. У манжетку нагнітайте повітря доти, доки не зникнуть звуковий і світловий сигнали.

5. Поступово випускайте повітря з манжетки. Поява першого звукового та світлового сигналів відповідає на манометрі величині систолічного тиску. Останній звуковий і світловий сигнали відповідають на манометрі величині діастолічного тиску.

Запис показників артеріального тиску в температурний листок

1. У температурному листку величина однієї поділки відповідно до шкали артеріального тиску дорівнює 5 мм рт. ст.

2. Зареєструйте результати вимірювання артеріального тиску у вигляді стовпчиків. Систолічний тиск — червоний стовпчик, а діастолічний — синій.