Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка
Касевич Н.М.

Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка

Навчальний посібник. - Київ: Медицина, 2009. - 424 c.

У підручнику висвітлені питання професійної діяльності фельдшерів і акушерок.

Особлива увага приділена санітарно-протиепідемічному режиму ліку­вально-профілактичних закладів, загальному догляду за хворими і ме­дичній маніпуляційній техніці.

Проаналізовані особливості спостереження і догляду за пацієнтами різного профілю.

Надані рекомендації щодо формування здорового способу життя і про­філактики захворювань.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акре­дитації. Підручник може бути корисним для фельдшерів і акушерок.

I. ПЕРЕДМОВА 11 
II. ВСТУП 13 
Історія розвитку і становлення загального догляду в Україні13 
Історія розвитку і становлення акушерства в Україні14 
Етико-деонтологічні аспекти в діяльності фельдшера і акушерки15 
Медична деонтологія в акушерстві17 
Значення самоосвіти і самовиховання в житті та діяльності фельдшера і акушерки. Підвищення кваліфікації17 
Атестація професійного рівня фельдшера і акушерки18 
Професійні шкідливості у роботі фельдшера, акушерки. Дотримання норм і правил техніки безпеки22 
III. САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ РЕЖИМ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ. ДЕЗІНФЕКЦІЯ. СТЕРИЛІЗАЦІЯ27 
Санітарно-протиепідемічний режим27 
Проблема внутрішньолікарняних інфекцій27 
Гігієна праці медичного персоналу29 
Узагальнені правила безпеки роботи медичних працівників30 
Миття рук (соціальний, гігієнічний, хірургічний рівні)30 
Надягання стерильного халата34 
Надягання стерильних гумових рукавичок34 
Нормативні накази МОЗ України з питань санітарно-протиепідемічного режиму35 
Накази МОЗ СРСР з питань санітарно-протиепідемічного режиму, нині чинні в Україні35 
Дезінфекція36 
Орієнтовний розрахунок потреб об’єкта в дезінфекційних засобах40 
Приготування концентрованого освітленого 10-відсоткового розчину хлорного вапна41 
Генеральне прибирання в асептичних приміщеннях48 
Санітарно-протиепідемічний режим приймального відділення49 
Санітарно-протиепідемічний режим палати57 
Санітарно-протиепідемічний режим процедурного кабінету59 
Накривання стерильного столу: послідовність дій, загальні вимоги61 
Санітарно-протиепідемічний режим їдальні61 
Асептика і антисептика62 
Передстерилізаційне очищення виробів медичного призначення63 
Підготовка білизни і перев’язного матеріалу до стерилізації64 
Стерилізація66 
Профілактика заражень на вірусний гепатит, СНІД, туберкульоз68 
Заходи безпеки медичних працівників щодо зараження вірусними гепатитами В, С, СНІДом69 
IV. ТИПИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ. ЛІКУВАЛЬНО-ОХОРОННИЙ РЕЖИМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ73 
Первинна медико-санітарна допомога73 
Вторинна медична допомога75 
Третинна медична допомога75 
Лікувально-охоронний режим76 
Вимоги до медичних працівників78 
Організація відвідувань хворих79 
V. ОСОБИСТА ГІГІЄНА ХВОРОГО 82 
Положення хворого в ліжку82 
Режим фізичної активності83 
Ліжко хворого і вимоги до його обладнання84 
Заміна постільної і натільної білизни тяжкохворим85 
Транспортування і перекладання хворого87 
Основні вимоги до гігієни тіла пацієнтів88 
Догляд за шкірою89 
Догляд за волоссям90 
Пролежні: причини виникнення їх, заходи щодо профілактики 91 
Догляд за ротовою порожниною94 
Догляд за очима95 
Догляд за вухами 97 
Догляд за носом 97 
Використання підкладних суден і сечоприймачів98 
Підмивання тяжкохворих98 
VI. ХАРЧУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ101 
Склад і енергетична цінність їжі101 
Лікувальне харчування103 
Дієтичні столи та індивідуальні дієти106 
Розвантажувальні (контрастні) дні 116 
Харчування вагітних117 
Харчування роділь і породіль118 
Харчування вагітних із різними захворюваннями серцево-судинної системи120 
Харчування вагітних із захворюваннями органів дихання120 
Харчування вагітних із захворюваннями органів травлення121 
Харчування вагітних із захворюваннями печінки і жовчних шляхів123 
Харчування вагітних із захворюваннями нирок і сечових органів 123 
Харчування вагітних із захворюваннями ендокринної системи124 
Харчування вагітних при ожирінні125 
Лікувальне харчування вагітних при анемії126 
Харчування вагітних при гестозах127 
Організація харчування хворих у стаціонарі 128 
Годування тяжкохворих130 
Штучне харчування хворих131 
VII. НАЙПРОСТІШІ МЕТОДИ ФІЗІОТЕРАПІЇ. ГІРУДОТЕРАПІЯ. ОКСИГЕНОТЕРАПІЯ137 
Загальні механізми дії засобів впливу на кровообіг137 
Застосування медичних банок137 
Використання гірчиці і гірчичників140 
Зігрівальний вологий компрес 142 
Застосування грілок144 
Застосування холоду (міхура з льодом, примочок)146 
Водолікування147 
Гірудотерапія (застосування п’явок)149 
Світлолікування153 
Оксигенотерапія156 
VIII. ВИПИСУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ160 
Види лікувальної дії лікарських препаратів160 
Загальні правила виписування і одержання ліків із аптеки для відділення161 
Оформлення вимоги-замовлення на отримання ліків із аптеки162 
Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах163 
Облік наркотичних (психотропних) засобів у закладах охорони здоров’я164 
Ентеральне уведення лікарських препаратів168 
Організація роздачі ліків у відділенні170 
Зовнішнє застосування лікарських речовин172 
Інгаляції174 
Парентеральне уведення лікарських препаратів177 
Набирання ліків178 
Правила розведення антибіотиків180 
Внутрішньошкірні ін’єкції. Проведення проб181 
Техніка виконання підшкірних ін’єкцій183 
Підшкірне уведення олійних розчинів184 
Техніка виконання ін’єкцій інсуліну184 
Особливості уведення гепарину185 
Техніка виконання внутрішньом’язових ін’єкцій186 
Особливості уведення біциліну188 
Техніка виконання внутрішньовенних ін’єкцій188 
Автогемотерапія191 
Кровопускання191 
Заповнення системи одноразового використання інфузійним розчином192 
Техніка виконання внутрішньовенних уливань194 
Узяття крові з вени на аналіз197 
Можливі ускладнення при ін’єкціях, надання допомоги200 
IX. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПАЦІЄНТАМИ І ДОГЛЯД ЗА НИМИ 206 
Температура тіла та її вимірювання206 
Поняття про патогенетичні механізми гарячки210 
Види гарячки211 
Стадії гарячки. Догляд за хворими213 
Дослідження пульсу217