Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка

Накази МОЗ СРСР з питань санітарно-протиепідемічного режиму, нині чинні в Україні

  1. Отраслевой стандарт “Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения”, ОСТ 42—21—2—85.
  2. Приказ № 408 М3 СССР от 12.07.1989 г. “О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране”.
  3. Приказ № 720 М3 СССР от 31.07.1978 г. “Об улучшении медицинской помощи больным гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией”.
  4. Приказ № 288 М3 СССР от 13.03.1976 г. “Об утверждении Инструкции о санитарно-противоэпидемическом режиме больниц и о порядке осуществления органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы государственного санитарного надзора за санитарним состоянием лечебно-профилактических учреждений”.

Відповідно до нормативних документів, серед загальних вимог щодо санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму ЛПЗ слід відзначити такі:

  • усі приміщення, обладнання, предмети медичного призначення та інший інвентар потрібно тримати в чистоті;
  • генеральне прибирання палат та інших функціональних приміщень і кабінетів передбачає ретельне миття стін, усього обладнання, а також протирання меблів, світильників, захисних жалюзі і має проводитись за затвердженим графіком не рідше, ніж один раз на тиждень. Генеральне прибирання в асептичних приміщеннях (операційний зал, пологовий зал) проводиться значно частіше згідно з системою внутрішньолікарняного контролю та лабораторій санітарно-епідеміологічної служби за санітарно-гігієнічним і протиепідемічним режимом;
  • усі предмети медичного призначення після використання підлягають обов’язковій дезінфекції;
  • інструментарій, катетери, зонди можуть використовуватися лише після дезінфекції, якісної передстерилізаційної очистки і стерилізації;
  • медичні працівники повинні у своїй роботі постійно дотримуватися правил асептики, антисептики та вимог санітарно-протиепідемічного режиму.

Тільки за таких умов праці можна запобігти виникненню ВЛІ.