Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка

Передстерилізаційне очищення виробів медичного призначення

Передстерилізаційне очищення передбачає видалення з вИробів білкових, жирових, механічних забруднень і залишків лікарських препаратів. Воно здійснюється ручним або механічним способом із використанням 0,5 % мийного розчину біолоту або біомию. Спочатку предмети у розкритому вигляді (затискачі) замочусь на 15 хв і миють йоржиком, потім промивають під проточною в°Дою протягом 5 хв, далі полощуть у дистильованій воді протягом ^0 с і висушують у сухожаровій шафі при температурі 85 °С до повного зникнення вологи.

Потім здійснюють контроль якості передстерилізаційної очистки на наявність залишків крові (азопірамова проба) і на наявність залишків мийних засобів (фенолфталеїнова проба). Контролю під, лягає 1 % кількості предметів одного призначення, але не менше ніж 3—5 одиниць з кожної партії.

Азопірамова проба. Початковий розчин азопіраму (амідопірин 10 г, солянокислий анілін — 0,15 г, 95 % етиловий спирт — 100 г) у рівних частинах змішують із 3 % розчином пероксиду водню безпосередньо перед проведенням проби. Робочий розчин азопіраму наносять ватним тампоном або за допомогою піпетки на обстежувальний предмет. За наявності слідів крові одразу або протягом 1 хв після контакту реактиву із забрудненою ділянкою з’являється фіолетове забарвлення, яке протягом кількох секунд змінюється на бузкове. Забарвлення, що виникло пізніше, ніж через 1 хв після нанесення реактиву на предмет, не враховують.

Азопірам виявляє також наявність рослинних залишків, хлорного вапна, мийних засобів з відбілювачем, іржі та кислот. Бурувате забарвлення спостерігають за наявності на обстежувальних предметах іржі, рожево-бузкове — окиснювачів, що містять хлор.

Робочий розчин азопіраму використовують протягом 1—2 год, за температури повітря понад 25 °С — протягом 30—40 хв.

При позитивній азопірамовій пробі навіть на одному предметі здійснюють повторну передстерилізаційну очистку всієї партії. При негативній пробі використані предмети ретельно промивають і висушують, і вся партія предметів підлягає стерилізації.

1% спиртовий розчин фенолфталеїну використовують для визначення залишків мийних засобів. При позитивній пробі реактив набуває рожевого кольору. У такому разі вся партія предметів підлягає повторному ретельному промиванню проточною водою і ополіскуванню дистильованою водою та висушуванню.