Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка

Орієнтовний розрахунок потреб об’єкта в дезінфекційних засобах

Нині все більше з’являється відомостей у засобах масової інформації про реєстрацію нових нозологій інфекційних захворювань, а також про те, що початком патогенезу значної частини захворювань, які досі вважалися не інфекційними, є віруси, бактерії та інші патогенні мікроорганізми. Щоб запобігти епідемічному процесові, треба ліквідувати головні шляхи і механізми передачі.

Проведення якісної дезінфекції неможливе без визначення мети (профілактична, поточна, заключна), підбору дезінфектанту і його концентрації відповідно до виду мікроорганізмів та самих об’єктів дезінфекції, методів та режимів, норм витрат засобу, регулярності та кратності проведення дезінфекції (див. табл. 1—3).

Для того, щоб визначити у конкретному випадку достатню кількість дезінфекційного засобу для кожного об’єкта, слід провести розрахунок. Розрахунок витрати засобів для дезінфекції приміщень та санітарно-технічного обладнання проводять за формулою:

Х1= Q NK/ 100 • (S1 + S2),

де Х1 — річна потреба об’єкта в деззасобах (у кг чи л); Q — кількість дезінфекцій з розрахунку кількості робочих днів та кратності проведення дезінфекцій згідно з санітарними нормами та правилами; N — норма витрат дезрозчину на 1 м2 у літрах (згідно з методичними вказівками щодо застосування конкретного засобу); К — концентрація дезрозчину; S1— площа приміщення, яке підлягає дезінфекції; S2 — площа санітарно-технічного обладнання, яке підлягає дезінфекції.

Загальну потребу об’єкта в деззасобах визначають за формулою:

х=х123+...,

де —X1 для знезараження інструментів; Х2— для поточної дезінфекції; Х3— для генерального прибирання.