Загальний догляд за хворими є невід’ємною частиною медицини. Він виділяється в самостійну дисципліну і являє собою комплекс заходів, спрямованих на полегшення стану пацієнта і забезпечення успіху лікування.

Догляд за хворими передбачає такі заходи:

1) створення гігієнічного оточення навколо хворого;

2) виконання призначень лікаря;

3) проведення різноманітних лікувальних процедур;

4) надання допомоги під час їди, при фізіологічних відправленнях;

5) профілактика ускладнень (пролежнів, гіпостатичної пневмонії);

6) проведення діагностичних маніпуляцій (шлункове, дуоденальне зондування, збирання біоматеріалу для лабораторного дослідження);

7) спостереження за функціонуванням усіх органів та систем організму;

8) надання невідкладної долікарської допомоги;

9) полегшення страждань пацієнта;

10) позитивний психологічний вплив на пацієнта, підтримування віри в одужування;

11) ведення медичної документації.

Значення догляду за хворими важко переоцінити. Нерідко успіх лікування і прогноз захворювання цілком визначається якістю догляду. Таким чином, догляд за хворими є обов’язковим складником усього процесу лікування, який безпосередньо впливає на його ефективність.