Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка

Оформлення вимоги-замовлення на отримання ліків із аптеки

Лікар під час щоденного огляду хворих призначає їм у листку лікарських призначень лікарські препарати, їх разову дозу, кількість вживань та шляхи уведення. Палатні медичні сестри та маніпуляційна сестра, виходячи з потреб, передають відомості про дефіцит необхідних медикаментів старшій медичній сестрі. Вона сумує отримані дані і виписує вимоги — замовлення на одержання цих ліків із аптеки.

Вимоги — замовлення на лікарські засоби, що підлягають предметно-кількісному обліку, виписуються у чотирьох екземплярах латинською мовою. На всіх примірниках обов’язково повинен стояти штамп лікувального закладу, підпис головного лікаря та кругла печатка.

Спирти та спиртові розчини виписує старша медична сестра також у чотирьох екземплярах.

Окремо у трьох примірниках виписує старша медична сестра:

  • готові лікарські форми;
  • екстемпоральні лікарські форми;
  • перев’язний матеріал та предмети догляду за хворими.

Лікарські препарати відпускаються лише в оригінальній заводській чи аптечній упаковці.

Старша медична сестра, отримавши лікарські препарати, зобов’язана перевірити їх відповідність вимозі-замовленню.

У великих лікувальних закладах за наказом головного лікаря призначається фармацевт-провізор, який централізовано організовує замовлення ліків в аптеці для всіх відділень, отримує ліки з аптеки і видає їх у відділення відповідно до вимоги.

Під наглядом і за відповідальністю фармацевта-провізора у стаціонарі виділяється приміщення, де за наказом головного лікаря зберігається п’ятиденний недоторканий запас наркотичних (психотропних) засобів, спирту, перев’язувального матеріалу, який з часом перередають для використання у відділення стаціонару і замінюють свіжими лікарськими препаратами.