Лікувально-охоронний режим — це комплекс профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на видужання хворих і повернення їх у суспільство повноцінними членами.

Лікувальний заклад повинен забезпечити пацієнтам психологічний і фізичний комфорт, зменшити вплив несприятливих чинників госпіталізації (страх і хвилювання перед дослідженням, лікуванням, операцією, труднощі пристосування до нових умов, медичних працівників, сусідів по палаті). Обстановка лікарні повинна відповідати не тільки гігієнічним, але й естетичним вимогам. Створені в медичних закладах зручності, які задовольняють запити пацієнтів, сприяють їхньому швидкому одужанню. Чистота — предмет не тільки фізичної, але і психічної гігієни.

Суттєву роль відіграють оптимальне освітлення приміщень, температура повітря, тиша, коректна поведінка медичного персоналу, атмосфера лікувального закладу (злагодженість у роботі колективу, стиль роботи).

У зв’язку із впливом на процес одужання пацієнтів психічних і емоційних чинників, необхідно розробити:

  • відповідну поведінку між членами колективу, засновану на етичних нормах;
  • методи спілкування з пацієнтами;
  • прийоми максимального позитивного впливу на пацієнтів лікарського середовища, яке їх оточує;
  • заходи з підтримання порядку в палатах;
  • чітку організацію праці колективу.

Ефективність лікувальної діяльності забезпечують також правила внутрішнього розпорядку, встановлені в певному закладі. Правильно встановлений режим забезпечує пацієнтам повноцінний відпочинок, своєчасне харчування, виконання гігієнічних і лікувально-діагностичних заходів, сприяє підтриманню відповідного стану в палатах.

Постова медична сестра знайомить пацієнта, який поступив, з правилами внутрішнього розпорядку і стежить за виконанням їх. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку необхідно також усім медичним працівникам.

Лікувально-охоронний режим включає:

1) санітарно-гігієнічний режим медичних закладів (розміщення лікарні та її корпусів, внутрішнє обладнання приміщень, оснащення палат, меблі, освітлення, опалення, вентиляція, чистота);

2) санітарно-протиепідемічні заходи, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню внутрішньолікарняної інфекції. Заходи з дезінфекції предметів догляду за пацієнтами; достатня кількість дезінфекційних засобів, маркованого посуду, матеріалів для прибирання приміщень, належне їхнє зберігання; наявність інструкції! з поточного і генерального прибирання лікувально-діагностичних приміщень і палат;

3) комплекс заходів, які забезпечують особисту гігієну пацієнтів і медичних працівників;

4) індивідуальний режим пацієнтів (ліжковий, суворий ліжковий, напівліжковий, активний);

5) правила етики і деонтології медичних працівників;

6) внутрішньолікарняний режим — відповідний порядок, встановлений у певному закладі залежно від його профілю.