Основна мета підручника “Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка” — надання значної суттєвої допомоги студентам медичних училищ (коледжів) спеціальностей “Лікувальна справа”, “Акушерська справа” в оволодінні знаннями і уміннями спостереження та догляду за хворими різного профілю, полегшення їхніх страждань, а також профілактики захворювань.

Перелік викладених тем повністю відповідає вимогам навчальних програм із предмета для майбутніх фельдшерів і акушерок.

У підручнику особливу увагу щодо професійної діяльності фельдшерів і акушерок приділено:

 • етико-деонтологічним аспектам;
 • кваліфікаційній характеристиці;
 • самоосвіті і самовихованню;
 • проблемам внутрішньолікарняних інфекцій;
 • уникненню професійних шкідливостей у роботі;
 • санітарно-протиепідемічному режиму;
 • дезінфекції, передстерилізаційній очистці, стерилізації;
 • лікувально-охоронному режиму;
 • дотриманню правил особистої гігієни;
 • раціональному лікувальному харчуванню;
 • оптимальному застосуванню найпростіших фізіотерапевтичних процедур;
 • виписуванню, зберіганню, застосуванню лікарських засобів;
 • участі фельдшера і акушерки в підготовці пацієнтів і проведенні їм лабораторних та інструментальних досліджень;
 • спостереженню і догляду за пацієнтами різного профілю;
 • проведенню реанімаційних заходів;
 • основам санології.

Матеріал висвітлено таким чином, що при його вивченні розвивається клінічне мислення, що дуже важливо в професійній діяльності фельдшера, акушерки, а також засвоюється медична термінологія.

Підґрунтям для викладення навчального матеріалу є використання фрагментів основ анатомії, фізіології, патанатомії, патфізіології, тому значна увага приділена механізмові розвитку тих чи інших процесів в організмі людини та механізмові дії лікувальних чинників.

Для закріплення матеріалу після кожної теми є контрольні запитання, які допоможуть студентам визначити ступінь засвоєння ними навчального матеріалу. Наприкінці підручника наведені тести для контролю підсумкового рівня знань. Пропонований підручник можна використовувати також для самопідготовки студентів.

Він містить не лише теоретичні положення, а й практичний матеріал, необхідний для вироблення навичок та умінь, які стосуються догляду за хворими та медичної маніпуляційної техніки.

Авторка висловлює щиру подяку колегам за дозвіл використання матеріалів із їхніх підручників, посібників, монографій, а також колегам, в яких навчалася та переймала професійний і життєвий досвід.