Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка

Загальні правила виписування і одержання ліків із аптеки для відділення

Лікарські речовини для відділення виписує старша медична сестра дорученням, яке видає бухгалтерія лікувального заваду. Засвідчується доручення підписом головного лікаря, головного бухгалтера і круглою печаткою лікувального закладу.

На отримання наркотичних (психотропних) речовин доручення видаються щоразу.

На отримання спиртів і спиртових розчинів — 1 раз на місяць.

На одержання готових, екстемпоральних лікарських препаратів, перев’язного матеріалу та предметів догляду за хворими доручення оформляють 1 раз на квартал.

Вимоги-замовлення на одержання ліків з аптеки заповнюють групами:

  • до І групи лікарських засобів відносять наркотичні (психотропні) засоби;
  • до II групи лікарських препаратів відносять спирти та спиртові розчини;
  • до III групи лікарських засобів відносять ліки заводського виготовлення;
  • до IV групи лікарських засобів відносять екстемпоральні ліки тобто ті, що виготовляють в аптеці;
  • до V групи відносять перев’язний матеріал та предмети догляду за хворими.

Старша медична сестра (старша акушерка) є довіреною особою, яка виписує, оформляє та здає в аптеку вимогу-замовлення. Вона ж перевіряє правильність одержання ліків із аптеки.