Загальний догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка

IV. ТИПИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ. ЛІКУВАЛЬНО-ОХОРОННИЙ РЕЖИМ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Медико-санітарну допомогу населенню нині надають на трьох рівнях: на первинному, вторинному (спеціалізована) і третинному (висококваліфікована).