Банківське право
Заверуха І.Б.

Банківське право

Навчальний посібник. - Львів: "Астролябія", 2002. - 210 c.

Навчальний посібник охоплює основні теоретичні проблеми банківського права, зміст та принципи банківської діяльності; визначає структурно-організаційну та функціональну характеристики банківської системи та її елементів, правове регулювання банківського нагляду та захист інтересів клієнтів банку. Запропоновано аналіз банківських операцій, які складають зміст банківської діяльності. Зокрема, правовідносин у сфері здійснення розрахунків,банківського кредиту та валютних операцій, згідно законодавства, України,чинного станом на 1 вересня 2002 року. У порівняльному аспекті висвітлено основні засади банківського права США.

Для викладачів та студентів юридичних, економічних навчальних закладів.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ 1. Банківське право та банківське законодавство України
Глава 1 Банківське право України: загальна характеристика і особливості. Питання загальної теорії
Поняття предмету банківського права
Методи правового регулювання, що застосовуються в банківському праві10 
Міжгалузевий характер банківського права11 
Принципи банківського права12 
Система банківського права та система банківського законодавства України17 
Глава 2. Правове регулювання банківської діяльності в Україні 21 
Поняття та зміст банківської діяльності. Ринок банківських послуг - як один із видів фінансових послуг21 
Поняття та види банківських операцій22 
Підстави здійснення банківської діяльності та надання банківських послуг в Україні26 
Розділ 2. Банківська система України31 
Глава 3. Правове регулювання діяльності банків в Україні33 
Правові засади організації та функціонування банківської системи України33 
Поняття, види та типи банків. Відмінності у правовому статусі між банками та іншими фінансовими установами34 
Організаційно-правова структура банку. Правовий статус представництв та філій банку38 
Правове регулювання створення та реєстрації банків43 
Правове регулювання припинення банків46 
Ліквідація банку49 
Судова практика. Роз`яснення Вищого господарського суду52 
Глава 4. Правовий статус Національного банку України57 
Роль та значення центральних банків у банківських системах57 
Основи конституційно-правового статусу Національного банку України58 
Функції Національного банку України59 
Органи управління Національного банку України60 
Напрями та методи регулювання банківської діяльності. Грошово-кредитна політика Національного банку України63 
Глава 5. Правове регулювання банківського нагляду в Україні68 
Правове забезпечення банківського нагляду в Україні68 
Організаційна структура банківського нагляду в Україні69 
Заходи впливу, що застосовуються за порушення банківського законодавства70 
Міжнародна кооперація в сфері банківського нагляду74 
Правові засади захисту інтересів клієнтів банків. Гарантування вкладів в банківських установах України75 
Правове регулювання банківської таємниці78 
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА85 
Розділ 3. Правове регулювання банківських операцій в Україні87 
Глава 6. Правове регулювання банківського рахунку89 
Правова природа банківського рахунку89 
Види банківських рахунків91 
Порядок відкриття рахунку в банківській установі в Україні93 
Правовий режим коштів на банківському рахунку95 
Припинення договору банківського рахунку та закриття рахунку96 
Глава 7. Правове регулювання готівкового обігу в Україні101 
Правове регулювання готівкового обігу та організація роботи банків з готівкою101 
Правове регулювання одержання та використання готівки103 
Глава 8. Правове регулювання безготівкових розрахунків106 
Правові засади здійснення безготівкових розрахунків у національній валюті України106 
Правове регулювання здійснення розрахунків із застосуванням платіжних доручень та платіжних вимог-доручень107 
Правове регулювання використання розрахункових чеків109 
Правове регулювання акредитиву112 
Розрахунки під час здійснення заліку взаємної заборгованості112 
Особливості розрахунків в електронних системах типу "клієнт-банк"112 
Правове регулювання вексельної форми розрахунків113 
Правове регулювання інкасової форми розрахунків115 
Правове регулювання міжбанківських розрахунків116 
Правові засади примусового списання (стягнення) коштів з рахунку клієнта банку117 
Арешт коштів та зупинення операцій на рахунках у банках118 
Відповідальність за порушення виконання грошових зобов`язань120 
Судова практика122 
Глава 9. Правове регулювання кредитних відносин131 
Поняття кредитних відносин та їх правові форми. Принципи кредиту131 
Види кредитів132 
Умови надання та підстави відмови у наданні банківського кредиту133 
Порядок погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків136 
Способи забезпечення кредиту137 
Правове регулювання факторингових операцій141 
Відповідальність сторін у кредитних зобов`язаннях143 
Судова практика144 
Глава 10. Правове регулювання валютних операцій152 
Поняття та зміст валютного регулювання. Правові засади ліцензування валютних операцій152 
Правові засади визначення курсу гривні до іноземних валют154 
Правове регулювання здійснення валютних операцій155 
Торгівля, купівля-продаж, обмін іноземної валюти на території України 156 
Правове регулювання рахунку в іноземній валюті. Особливості списання коштів158 
Правове регулювання здійснення розрахунків в іноземній валюті 162 
Правове регулювання використання готівкової іноземної валюти на території України163 
Правове регулювання здійснення переказу іноземної валюти165 
Правове регулювання кредитування в іноземній валюті166 
Правові основи валютного контролю166 
Відповідальність за порушення валютного законодавства України167 
Судова практика. Рішення господарських судів169 
Розділ 4. Банківське право США в порівняльному аспекті до українського законодавства177 
Глава 11. Правове регулювання банківської діяльності в США178 
Організація банківської системи США178 
Особливості правового регулювання та організаційної структури верхнього рівня банківської системи США180 
Поняття та види банків у США182 
Особливості створення та функціонування банків у США184 
Принципи здійснення банківського нагляду в США186 
Банківські операції187 
Правові засади захисту інтересів клієнтів банків у США188 
Summary210