Банківське право

Правове регулювання готівкового обігу та організація роботи банків з готівкою

Регулювання грошового обігу в Україні покладається Конституцією та законами України на Національний банк. Відповідно,банки є одними з основних суб’єктів відносин у сфері грошового обігу і виступають як суб’єкти розрахункових відносин або посередники у здійсненні розрахункових операцій. Відтак, на банки покладається певна місія у сфері організації грошового обігу,а саме:

 • забезпечення потреб економіки у грошових коштах;
 • забезпечення,своєчасної,видачі,готівки,підприємствам,і,підприємцям на оплату праці,пенсій та інші цілі;
 • створення умов для залучення готівки до кас банків;
 • сприяння скороченню використання готівки при розрахунках за товари і послуги,через застосування і впровадження прогресивних форм безготівкових розрахунків.

Згідно чинного законодавства, гроші в Україні існують (обертаються) в готівковий або безготівковій формі.

Готівка (готівкові кошти) — грошові знаки національної валюти України — банкноти і монети. Готівкові розрахунки — платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб між собою за реалізовану продукцію (товари,виконані роботи,надані послуги) і за операціями,які безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів,робіт,послуг, іншого,майна)

Правове,регулювання,готівкового,грошового,обігу,в,Україні,здійснюється на підставі Закону України “Про Національний банк України”,Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та “Правил організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів

і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті”,затверджених Постановою Правління НБУ № 44 від 05.02.2001 р.

Усі підприємства та підприємці, які відкрили поточні рахунки в банках,зберігають на них свої кошти на договірних умовах. При цьому, готівкова виручка,що надійшла до кас підприємств,має здаватись ними до банків для зарахування на їх поточні рахунки. Це здійснюється підприємствами самостійно,або через:

 • інкасаторів НБУ;
 • інкасаторів банку;
 • державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ України;
 • підприємства поштового зв’язку для здійснення переказу коштів на рахунки банків.

Як часто готівкова виручка повинна інкасуватися на рахунок в банку ?

 • За загальним, правилом,для підприємств,що розташовані в населених пунктах де є установи банків або підприємства поштового зв’язку — щодня.
 • Якщо є специфіка діяльності чи особливого режиму роботи на підприємстві і неможливо здавати виручку щодня — наступного дня
 • Для підприємств,що розташовані в населених пунктах,де немає банків чи підприємств поштового зв’язку, — не рідше ніж один-раз за п’ять робочих днів.

У зв’язку з цим, принциповим є визначення граничного розміру готівки, яка може залишатися в касі підприємства на кінець робочого дня — ліміту залишку готівки в касі.

Хто встановлює ліміт залишку готівки в касі підприємства і в яких обсягах ?

Ліміт каси встановлює обслуговуючий банк при укладанні договору на розрахунково-касове обслуговування. Для цього підприємство подає до банку заявку-розрахунок для встановлення загального ліміту каси, строків та порядку здавання готівкової виручки,що є невід’ємною частиною цього договору і оформляється як додаток до цього договору. Селянські фермерські господарства самостійно визначають розмір готівки, що постійно зберігаються в їх касах, повідомляючи про це обслуговуючий банк. Якщо підприємство в окремі дні не має перевищення ліміту каси, то воно може у ці дні не здавати готівкову виручку. Ліміт каси для кожного підприємства визначається диференційовано,залежно від режиму і специфіки роботи підприємства, його територіального розташування, обсягу касових оборотів,тривалості операційного часу тощо. Підприємцям ліміт каси не встановлюється.

Ліміт каси встановлюють у таких обсягах.

 1. Для підприємств, які здають готівкову виручку щодня,— у розмірі, необхідному для забезпечення роботи ранком наступного дня.
 2. Для підприємств які здають готівкову виручку наступного дня, — у межах середньоденної готівкової виручки.
 3. В інших випадках — у межах середньоденної видачі готівки.
 4. У виняткових випадках — у розмірах, більших ніж середньоденна готівкова виручка чи середньоденна видача готівки.

Контроль за додержанням підприємствами встановлених їм лімітів каси здійснюють органи державної податкової служби України.