Банківське право

Правовий режим коштів на банківському рахунку

Зміст банківського договору полягає не лише у самому факті відкриття рахунку,але й в управлінні ним. Тобто,у здійсненні зарахувань на рахунок, проведенні можливих виплат з рахунку,здійсненні безготівкових розрахунків, проведенні нагляду за рахунками органами державної влади і управління тощо. Рахунки, за своєю суттю, організовують і обумовлюють розрахунково-касове обслуговування клієнтів.

Суб’єктами відносин з приводу ведення рахунків є не лише клієнт і банк, але й, безумовно, НБУ який наділений владними повноваженнями, органи державної податкової служби,Державне казначейство, судові органи та інші.

Взаємовідносини між; банківськими установами і їх клієнтами будуються на договірних засадах і здійснюються на платній основі.

Банк укладає договір з клієнтом на розрахунково-касове обслуговування, що передбачає комплекс взаємних платіжних зобов’язань банку і клієнта щодо користування коштами і послугами, а саме: використання банком тимчасово-вільних коштів клієнта,здійснення розрахункових операцій, касове обслуговування, транспортне обслуговування перевезення готівки. Банки користуються вільними коштами своїх клієнтів і сплачують їм за це плату у розмірах, визначених у договорі.

Кошти з рахунків клієнтів банки списують тільки за дорученнями:

  • власників цих рахунків, але виключно в межах наявних на цих рахунках коштів,або згідно договору;
  • за розпорядженнями стягувачів, в залежності від конкретного випадку.

Розрахункові документи банки приймають без обмеження їх максимальної чи мінімальної суми, крім, випадків, передбачених нормативно-правовими актами. Платежі з рахунків клієнтів банк здійснює в межах залишків коштів на цих рахунках на початок операційного дня.

Повернення коштів, зарахованих на рахунок одержувача, здійснюються у судовому порядку. Кошти,що помилково зараховані на рахунок неналежного

одержувача, підлягають поверненню в установлені законодавством строки. При цьому банк, що обслуговує неналежного одержувача, не відповідає за своєчасність подання клієнтом розрахункового документа на повернення помилково зарахованої суми. Якщо кошти помилково зараховані з вини банку,то банк зобов’язаний відразу після виявлення своєї помилки перерахувати ці кошти на рахунок одержувача. Одночасно банк надсилає неналежному одержувачу повідомлення про необхідність повернення ним. коштів. Якщо неналежний одержувач не повертає кошти добровільно, то банк, з вини якого зараховано кошти не за призначенням, стягує їх у судовому порядку.

Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах з обов’язковим зазначенням, підстав для перерахування коштів.