Банківське право

Особливості правового регулювання та організаційної структури верхнього рівня банківської системи США

 • Федеральна Резервна система США.
 • Федеральна корпорація страхування.
 • Служба Контролера грошового обігу.

На федеральному рівні, основними виконавчими органами, що врегульовують банківську діяльність, є Служба Контролера грошового обігу (Office of the Controller of the Currency), Федеральна Резервна Система (Federal Reserve System “Fed”) і Федеральна корпорація страхування депозитів (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).

Фактично, ці органи складають верхній рівень банківської системи США і систему центрального банку США. Основним інструментом грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи є купівля-продаж державних цінних паперів США або:

 • операції на відкритому ринку;
 • операції з рефінансування;
 • встановлення резервних вимог;
 • визначення облікової ставки;
 • кредитна політика;
 • управління державним боргом та фінансування бюджету (бюджетний дефіцит).

Загалом, Федеральна резервна система забезпечує пропозицію резервів банківській системі шляхом купівлі цінних паперів на відкритому ринку, а також пропонує банкам позичкові резерви через дисконтне вікно — надаючи банкам кредити під облікову ставку ФРС,яка часто є нижчою ніж процентна ставка федеральних фондів (міжбанківські кредити).

 • Федеральна Резервна система США

Основною функцією Федеральної Резервної системи є реалізація грошово-кредитної політики США. Саме центральний банк здійснює регулювання обсягів депозитів,кредитів банків та фінансових інститутів. ФРС є центром регулювання діяльності найбільших банків країни.

Федеральна Резервна Система має складну організаційну структуру, яка складається з органів трьох рівнів. Назвемо їх.

 • Рада Керуючих ФРС (Federal Reserve Board).
 • Дванадцять Федеральних резервних банків.
 • Банки-члени ФРС (member banks).
 • Депозитні установи — нечлени ФРС.
 • Комітет з операцій на відкритому ринку (Federal Open Market Committee)

Рада Керуючих складається із 7 постійних членів,які призначаються Президентом США за згодою Сенату строком, на 14 років. Раду Керуючих ФРС очолює Голова, кандидатуру якого затверджує Президент США на 4 роки.

До виключних повноважень Ради Керуючих Федеральної резервної системи належить встановлення рівня обов’язкових резервів депозитних установ. А також, Рада керуючих спільно з Федеральними резервними банками несе відповідальність за проведення операцій на відкритому ринку цінних паперів і за визначення найсприятливіших банківських облікових ставок.

Досліджуючи організаційно-правову структуру та правовий статус ФРС, доходимо висновку про високий ступінь незалежності центрального банку США і його подвійну природу. Це дозволяє визначити його як квазідержавний, орган., З, одного, боку, Президент, США, призначає, за подальшим затвердженням в Сенаті,членів Ради керуючих ФРС. Але, з іншого боку, очевидними є ряд факторів, які дають підстави говорити про незалежність системи центрального банку США. Йдеться про три фактори:

 • Термін повноважень члена Ради керуючих ФРС — 14 років (в середньому це втричі довше, ніж термін перебування на посаді інших державних службовців та політичних діячів). Крім, цього,згідно законодавства, Рада керуючих не може припинити свою діяльність одночасно у повному складі — можливо заміщення тільки одного члена.
 • Бюджет (кошторис) ФРС безпосередньо не контролюють ані Конгрес,ані Президент.
 • Банки-члени ФРС обирають посадових осіб федеральних резервних банків відповідних округів.

Дванадцять Федеральних Резервних банків

Рада Керуючих реалізує свої повноваження через центральні банки — федеральні резервні банки. Кожен Федеральний резервний банк є відособленим, корпоративним утворенням федерального уряду і виступає в якості фіскального агента уряду та системи грошових платежів. У США функціонує 12 Федеральних резервних банків, які мають філії і представництва по всій країні. Ці банки розташовані у найбільших містах країни,і найпотужніший з них — це Федеральний резервний банк міста Нью-Йорк.

Юридична природа правового статусу Федеральних резервних банків є, складною, оскільки, вони, перебувають, у, приватній, власності, але, їх основним призначенням є реалізація грошово-кредитної політики ФРС, і принципи їх діяльності визначає Рада Керуючих ФРС. Власниками Федеральних банків виступають комерційні банки відповідного округу, шляхом придбання участі в акціонерному капіталі відповідного федерального резервного банку. Однією з важливих характеристик, що визначають особливість правового статусу федеральних резервних банків, є те, що вони виконують функцію банку банків — ведуть рахунки банків, виступають кредиторами останньої інстанції. Крім того, Федеральні банки наділені виключною функцією — емісії грошей.

Служба фінансового Контролера знаходиться у Міністерстві фінансів, а Контролер призначається строком на п’ять років. Служба фінансового контролера в основному відповідає за стан реалізації національних банківських законів, а також може встановлювати правила і інструкції, що регулюють реєстрацію статуту, ділову практику, контроль, припинення діяльності національних банків. На контролера покладена функція ревізії національних банків.

Федеральна корпорація страхування. — це квазіурядовий орган, створений конгресом після банківської кризи 1929 року,за якої збитки вкладників оцінювались приблизно у 1,3 млрд. доларів США. Відтак, головним завданням Федеральної корпорації страхування вкладів було відновлення довіри населення шляхом створення стабільної і надійної банківської системи за допомогою страхування вкладів в банках і посилення контролю за банками.