Банківське право

Правове регулювання міжбанківських розрахунків

Для забезпечення безперебійності здійснення платежів, розрахунків та надання інших банківських послуг, між банками, на договірних засадах, встановлюються,кореспондентські,відносини,з,відкриттям,кореспондентського рахунку.

Міжбанківські розрахунки — безготівкові розрахунки між; банками,що обумовлені виконанням, платежів клієнтів, або власними зобов’язаннями одного банку перед, іншим. Способи розрахунків та засоби зв’язку передбачають у договорі про встановлення кореспондентських відносин.

Кореспондентські відносини можуть встановлюватися:

  • між банками і Національним банком. України шляхом укладення договору на розрахунково-касове обслуговування з відкриттям кореспондентського,рахунку,в,територіальному,управлінні,Національного банку за місцезнаходженням власника рахунку;
  • безпосередньо між банками для здійснення міжбанківських розрахунків на підставі договору шляхом відкриття кореспондентського рахунку.

Кореспондентський рахунок — рахунок,який відкривається банку (філії) для обліку коштів та проведення розрахунків, що їх виконує один банк; за дорученням і на кошти іншого банку на підставі укладеного договору. Розрізняють два види кореспондентських рахунків.

  • Кореспондентський рахунок; ЛОРО — кореспондентський рахунок, який відкриває банк; банку-кореспонденту та за яким банк; здійснює операції списання і зарахування коштів згідно чинного законодавства,України та укладеного договору. У банку-кореспонденті цей рахунок є кореспондентським рахунком. НОСТРО.
  • Консолідований кореспондентський рахунок — об’єднання коштів банку та його філій (або певної кількості філій) на кореспондентському рахунку, відкритому в територіальному управлінні Національного банку України з метою роботи банку (філії) в системі електронних платежів за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.

Відповідно до чинного законодавства, безспірне стягнення, безакцептне списання, примусове списання (стягнення) коштів з кореспондентських рахунків, банків, здійснюється, лише, на, підставі, виконавчих, документів, установлених законами України, рішень податкових органів та визнаних банком, претензій, а також за вимогою Національного банку, основаною на здійсненому рефінансуванні банку, якщо таке передбачено угодою.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" арешт на кошти банку, що знаходяться на його кореспондентському рахунку, накладається виключно за санкціонованою прокурором, постановою слідчого, за постановою державного виконавця у випадках, передбачених законами України,або за рішенням, (ухвалою) суду.