Банківське право

Види банківських рахунків

Чинне українське законодавство розрізняє поточні і депозитні рахунки. У свою чергу, нормативними актами НБУ чітко визначено процедуру відкриття банківських рахунків та особливості режиму їх використання у кожному конкретному випадку, залежно від:

  • мети використання коштів на рахунку;
  • суб’єктного складу;
  • виду валюти, в якій відкритий рахунок.

Поточні, рахунки. — відкриваються підприємствам усіх видів та форм власності,їх відокремленим, підрозділам,а також; фізичним, особам—суб’єктам підприємницької діяльності для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій, відповідно до чинного законодавства України.

Поточні, рахунки, фізичних. осіб призначені для обліку,одержання готівки, зберігання коштів фізичних осіб та здійснення безготівкових розрахунків з іншими фізичними та юридичними особами. Це так; звані вклади громадян «до запитання».

Законодавство передбачає можливість відкриття двох і більше поточних рахунків. Проте,для формування статутного фонду господарського товариства можна відкривати лише один рахунок,і один рахунок; — за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи.

Поточні бюджетні, рахунки відкривають підприємствам (їх відокремленим підрозділам),яким, виділяють кошти з державного або місцевого бюджету для цільового їх використання. У разі ненадходження коштів з бюджету протягом, рюку, зазначені рахунки закриваються у порядку, передбаченому чинним, законодавством.

До поточних рахунків належать також рахунки із спеціальними режимами їх використання, що відкривають на підставі рішень Кабінету Міністрів України і Національного банку України,з визначенням, режиму цих рахунків.

Депозитні рахунки підприємствам та їх відокремленим підрозділам відкривають на підставі укладеного депозитного договору між; власником рахунку та установою банку, на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні рахунки перераховують з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертають на поточний рахунок Відсотки за депозитними рахунками можуть перераховувати на поточний рахунок; відповідно до умов депозитного договору або зараховувати на поповнення депозиту. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунку заборонені.

Депозитні (вкладні) рахунки відкривають на підставі укладеного депозитного договору. Кошти на такі рахунки можуть, бути внесені готівкою; перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку; з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті. При цьому в договорі обумовлюється: сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок; строк зберігання та порядок повернення коштів; сума і порядок; виплати відсотків за депозитом.

Розрахунки з іншими фізичними та юридичними особами за цими рахунками не здійснюється.

Кореспондентські. рахунки — рахунки, які відкриваються банку (філії) для здійснення розрахунків, що їх виконує один банк за дорученням і на кошти іншого банку, на підставі укладеного кореспондентського договору.

В особливому режимі відкриваються та функціонують рахунки в національній валюті представництв, установ та нерезидентів — інвесторів. Крім, різноманітних характеристик правового статусу цих суб’єктів принциповим моментом, що розрізняє їх і обумовлює особливості відкриття та функціонування рахунків, є критерій заняття підприємницькою діяльністю. Відповідно, представництвам та установам, що не займаються підприємницькою діяльністю, а призначені для здійснення представницьких функцій, відкривають рахунок типу «Н», а постійним представництвам іноземних держав, міжнародних організацій,через які здійснюється підприємницька діяльність, відкривають рахунки типу «П». Важливим, моментом, на якому слід застановитись, є те,що наявні кошти з рахунку типу «Н» можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи — нерезидента (у тому числі банку) організацією чи установою (групою управління програмою або проектом) згідно з кошторисом і на передбачені нормативно-правовими актами операції.

Рахунок типу "П" відкриває уповноважений банк постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій, створеним, у будь-якій організаційній формі без статусу юридичної особи, через які повністю, або частково здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території України. Цей рахунок використовується відповідно до правил, встановлених для поточних рахунків резидентів України. Разом з тим. слід зазначити, що здійснення інвестицій в Україні та інших операцій, що заборонені чинним. законодавством,з цього виду рахунків не дозволяється.

  • Увесь процес ведення рахунків умовно можна розділити на три стадії: відкриття рахунку в банківській установі;
  • обслуговування банківського рахунку;
  • закриття чи переоформлення рахунку в банківській установі.