Банківське право

Правове регулювання інкасової форми розрахунків

Правове регулювання інкасо здійснюється на підставі і в порядку передбаченому Уніфікованими правилами для інкасо в редакції 1995 року у сфері міжнародних розрахунків.

Інкасування (інкасо) — це здійснення банком, за дорученням клієнта операцій з розрахунковими та супровідними документами з метою одержання платежу, або передавання розрахункових та/чи супровідних документів проти платежу, або на інших умовах. Йдеться про два види документів.

“Фінансові документи” — це перевідні та прості векселі, чеки та інші документи, що використовуються для одержання грошового платежу.

“Комерційні документи” — це рахунки-фактури,транспортні документи та інші документи,які не є фінансовими документами

Відтак розрізняють “чисте інкасо” — це інкасо фінансових документів, що не супроводжується комерційними документами.

Документарне інкасо означає

  • інкасо фінансових документів, що супроводжується комерційними документами;
  • інкасо комерційних документів, що не супроводжується фінансовими документами.

Всі документи, які передаються на інкасо, повинні супроводжуватися інкасовим дорученням,яке містить чіткі і точні інструкції. Банкам дозволяється діяти тільки у відповідності з інкасовими дорученнями і у відповідності із правилами. Відповідальність за чітке і однозначне визначення умов видачі документів лежить на стороні, яка підготувала інкасове доручення, оскільки банки не відповідають за наслідки визначених іншою стороною умов.

Особливість юридичної природи інкасо полягає в тому, що інкасуючий банк несе відповідальність тільки за видачу документів платнику проти платежу чи акцепту і не відповідає ні за перевірку прийнятих документів, ні за їх платіж; чи акцепт.

Згідно уніфікованих правил банки не зобов’язані виконувати інкасо чи обробляти інкасові доручення або інші, пов’язані з ними, інструкції. Якщо банк з будь-якої причини вирішує не виконувати інкасо чи інше доручення, то він повинен якомога швидше сповістити про це сторону, від якої він одержав інкасо або інструкції.