Банківське право

Порядок погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків

Порядок погашення заборгованості за кредитом та сплати відсотків встановлюється при укладенні договору і здійснюється позичальником, з його рахунку. Якщо рахунок відкрито в іншому банку, то погашення боргу за кредитом, та сплата відсотків здійснюється платіжними дорученнями,а за умови визнання боргу позичальником — платіжною вимогою банку, у передбаченому законом порядку.

При неможливості позичальником сплатити борг, він стягується з гарантів, поручителів.

Кошти для погашення заборгованості скеровуються, в першу чергу, для сплати відсотків за користування кредитом, а потім — простроченої заборгованості. Сума, що залишається, направляється на погашення основної суми кредиту.

Відстрочення погашення кредиту та всі його умови з підвищенням відсоткової ставки,здійснюються банком, у виняткових випадках,що повинно бути передбачено додатковим договором, який є невід’ємною частиною основного кредитного договору.

Примусове списання (стягнення) суми боргового зобов’язання за кредитним, договором, здійснюється банком, на підставі відповідного наказу в разі несвоєчасного погашення позичальником, кредиту або відсотків за його користування. Наказ про примусову сплату боргового зобов’язання, який видає банк-кредитор, засвідчується підписом, голови правління банку, або інших службових осіб, які мають повноваження на такий підпис, відповідно до вимог чинного законодавства. Відповідальність за достовірність даних, зазначених у наказі, несе банк, який видав цей наказ.

Чи підлягають нарахуванню і сплаті, відсотки за користування кредитом після закінчення строку, на який було надано кредит?

Відповідно до статті 161 Цивільного кодексу України, зобов’язання повинні,виконуватися,належним,чином,і,в,установлений,строк,відповідно до вказівок, зокрема, закону чи договору.

Згідно статті 216 названого Кодексу зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином. Таким, слід вважати виконання з додержанням визначених законодавством чи договором певних умов, якими щодо кредитних договорів є, зокрема, повернення, строковість та платність (пункт 9 Положення Національного банку України "Про кредитування", затвердженого постановою Правління Національного банку України № 246 від 28.09.95). Якщо таких умов або хоча б однієї з них не додержано,то сам. лише факт закінчення строку,на який було надано кредит, не може розцінюватись як підстава для припинення нарахування і сплати відсотків за користування кредитом, оскільки такі відсотки за своїм характером є платою і підлягають стягненню за весь час користування кредитом з урахуванням загального строку позовної давності (стаття 71 Цивільного кодексу України).