Банківське право

Види кредитів

Питання класифікації кредиту розкрито в юридичній, фінансово-економічний літературі де, як правило, критеріями класифікації є форми кредиту, строки кредиту, способи забезпечення кредиту. У зв’язку з цим, вважається за доречне підтримати визначення проф. І.Т. Балабанова, який визначає наступні кваліфікаційні ознаки:

  • за сферою використання кредиту;
  • за метою надання кредиту;
  • за формою забезпечення кредиту.

Чинне законодавство України передбачає п’ять форм кредиту. Комерційний кредит, — товарна форма кредиту між двома суб’єктами господарювання з приводу надання відстрочки платежу за реалізовані товари, виконані роботи,надані послуги тощо. Способи погашення такого кредиту:

  • сплата боржником за векселем;
  • передача векселя іншій юридичній особі;
  • переоформлення комерційного кредиту на банківський.

Лізинговий кредит — форма майнового кредиту щодо рухомого і нерухомого майна, що супроводжується укладенням лізингової угоди.

Іпотечний кредит, — кредит під заставу нерухомого майна. Суб’єкти: іпотечні банки або спеціалізовані іпотечні компанії, комерційні банки, юридичні та фізичні особи,які мають у власності об’єкти іпотеки, поручителі, які надають під заставу об’єкти іпотеки на користь позичальника.

Споживчий кредит — надається тільки в національній грошовій одиниці України фізичним особам. — резидентам на придбання споживчих товарів

тривалого використання. Розмір кредиту визначається в межах вартості майна, переданого у забезпечення кредиту та суми поточних доходів позичальника протягом 10 років. Строк кредиту не може перевищувати 10 років.

Консорціумний кредит, — банки-учасники встановлюють умови надання кредиту та призначають банк,відповідальний за їх виконання. Банки-учасники несуть ризик за наданим, кредитом, пропорційно до внесених у консорціум коштів.

В залежності від способу забезпечення,кредити можуть бути бланковими — кредит тільки під зобов’язання повернути кредит (без застави чи інших видів забезпечення) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки.