Банківське право

Функції Національного банку України

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Серед інших функцій,Національний банк України:

 • визначає та проводить грошово-кредитну політику;
 • монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг;
 • виступає кредитором останньої інстанції для банків і організує систему,рефінансування;
 • встановлює для банків правила проведення банківських операцій, бухгалтерського обліку і звітності, захисту інформації, коштів та майна;
 • визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;
 • визначає, напрями, розвитку, сучасних, електронних, банківських технологій, електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
 • здійснює банківське регулювання та нагляд;
 • веде Реєстр банків,їх філій та представництв,валютних бірж, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках;
 • представляє інтереси України в центральних банках інших держав, міжнародних банках та інших кредитних установах;
 • здійснює валютне регулювання, визначає порядок здійснення платежів в іноземній валюті,організовує і здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали ліцензію НБУ на здійснення операцій з валютними цінностями;
 • організує інкасацію та перевезення банкнот і монет та інших цінностей, видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей;
 • здійснює інші функції у фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції,визначеної законом.

Невиконання Національним, банком України своєї основної функції — забезпечення стабільності грошової одиниці — тягне за собою звільнення Верховною Радою України за поданням Президента України Голови Національного банку та складу його Правління. Це може також викликати зміни в складі Ради Національного банку, яка формується Президентом України та Верховною Радою України.